Lekėtai - signalinis ganymo instrumentas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lekėtai - signalinis ganymo instrumentas
Alternative Title:
Signal instrument "Lekėtai" used at pasturage
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2005, Nr. 3, p. 20-24
Keywords:
LT
19 amžius; Muzika / Music; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTGyvensenos kaita XX a. pradžioje darė įtaką ir ūkininkavimo formoms, ir kaimo bendruomenių tradicijoms. Pradėti taikyti nauji ūkininkavimo metodai, tobulesni įrankiai ir padargai tautos užmaršty paliko tradicines ūkininkavimo priemones ir būdus. Kartu kito ir signalinių įrankių funkcija, materija, formos ir kt. Greta kitų tradicinėje XIX a. gyvulininkystėje vartotų signalinių instrumentų buvo mediniai varpeliai ir lentelės, kabinami galvijams ant kaklo, ganant juos miškuose ir krūmynuose. Apie medinius varpelius (skrabalus) žinoma gana daug iš ekspedicijų medžiagos, gyvensenos aprašymų ir tyrinėjimų. Nemažai pačių instrumentų yra Lietuvos muziejų saugyklose. Šiaurės rytų Lietuvoje, greta medinių varpelių, naudotos ir medinės lentelės. Straipsnyje pristatomi lietuvių muzikinėje etnologinėje medžiagoje nenagrinėti ir beveik nežinomi liaudies signaliniai instrumentai - lekėtai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lekėtai; Muzikos instrumentai; Liaudies papročiai; Ganymas.

ENThe variation of the XX century everyday life influenced changes in farming forms and village communal traditions. New farming methods, improved agricultural tools and implements have pushed traditional farming forms and manners to oblivion. There were appropriate changes in signal instruments handling traditions: in their forms, material and functions. Besides, in the XIX century all other signal instruments for pasturage wooden bells and boards, hung on animal's neck while pasturing cattle in forests or bushes were used. Rich data about wooden bells (Lith. "skrabalai") were recorded in field expeditions and were researched a lot. There are also numerous exhibits of wooden bells in Lithuanian museums. In the northeast Lithuania not only wooden bells but also wooden boards were used. The object of this article is the folk signal instrument called "lekėtai", which hasn't been studied by Lithuanian ethnomusicologists yet. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Idiofonai Lietuvoje. Naujas žvilgsnis / Evaldas Vyčinas. Lietuvos muzikologija. 2011, 12, p. 180-193.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3132
Updated:
2018-12-20 23:05:54
Metrics:
Views: 63    Downloads: 2
Export: