Adaptation to globalization process in European transition economies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adaptation to globalization process in European transition economies
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 404-410
Keywords:
LT
Globalizacija; Pereinamojo laikotarpio ekonomika; Ekonominis pritaikymas.
EN
Globalization; Economies in transition; Economic adaptation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Europos pereinamojo laikotarpio ekonomikų prisitaikymo prie globalizacijos procesų aspektai. Globalizacijos procesas pasireiškia integruojantis nacionalinėms ekonomikoms ir visuomenėms, išnykstant riboms tarp šalių plėtojant tarptautinę prekybą, laisvą kapitalo, žmonių, inovacijų, technologijų, kultūrų perdavimą. Tyrimo metu atlikta globalizacijos proceso analizė, globalizacijos poveikio Europos pereinamojo laikotarpio ekonomikoms įvertinimas bei nagrinėjami prisitaikymo aspektai. Pastebima, kad Europos pereinamojo laikotarpio ekonomikos turi dvigubą užduotį: pirma, sėkmingai pereiti iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką visais lygiais (tiek fiziškai, tiek psichologiškai), antra, prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, kurios yra globalizacijos procesų pasekmė. Tyrimo problema formuluojama klausimu, kokios yra esminės Europos pereinamojo laikotarpio ekonomikų problemos prisitaikant prie globalizacijos procesų. Apibrėžtas tyrimo objektas – Europos pereinamojo laikotarpio ekonomikų prisitaikymas prie globalizacijos procesų. Tyrimo tikslas – remiantis moksliniais tyrimai, atliktį įvairiapusišką globalizacijos ir jos poveikio apžvalgą, apibrėžiant pagrindinius bruožus ir esminius prisitaikymo veiksnius Europos pereinamojo laikotarpio ekonomikose, aptariant ekonomikų prisitaikymo prie globalizacijos procesų aspektus ir atkreipiant dėmesį į tokias esmines problemas, kaip visuomenės senėjimas, protų nutekėjimas, skurdas, pajamų nelygybė ir aukštas korupcijos lygis.

ENThis article is an analysis conducted on the process of globalization, its impacts on transition economies of Europe and adaptation to it. The article opens with the introduction where the problem of the research, the object of the research, the purpose of the research and the research methods are described. The authors of this paper analyse various approaches to globalization and its basic impacts, define the main features and adaptation determinants of European transition economies, to discuss peculiarities and the main problems of the economic adaptation to globalization process in European transition economies, which include: society ageing problem, brain drain, rise of poverty and inequality and high levels of corruption. Conducting the analysis of globalization process and its impacts on economic growth and development in Lithuania the method of comparative integrated and critical analysis and systematization of scientific literature were employed. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31306
Updated:
2020-12-27 20:45:05
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: