Public servants’ approach to the success factors of partnership in local government

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Public servants’ approach to the success factors of partnership in local government
Alternative Title:
Tarnautojų požiūris į partnerystę skatinančius veiksnius vietos savivaldoje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 659-667
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Partnerystė; Vietos savivalda; Tarporganizacinis bendradarbiavimas; Partnership; Local government; Inter-organisational collaboration.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Bendradarbiavimas / Cooperation; Partnerystė.
EN
Inter-organisational collaboration; Local government; Partnership.
Summary / Abstract:

LTLaikmečio pokyčių kontekste partnerystė tampa viena vertingiausių organizacijų veiklos strategijų. Dėl savybės suderinti įvairiapusius interesus tarporganizacinis bendradarbiavimas aktualus viešajam administravimui ir ypač vietos savivaldai. Deja, organizacijų pasiryžimas bendradarbiauti savaime neužtikrina partnerystės sėkmės. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti pagrindinius partnerystės trikdžius bei apibrėžti veiksnius, kuriuos vietos savivaldos tarnautojai laiko partnerystės varomosiomis jėgomis. Straipsnio išvados formuluojamos struktūrizuoto tarporganizacinės partnerystės ekspertų interviu rezultatų pagrindu. Atliktas tyrimas rodo, jog partnerystės įgyvendinimo sunkumai kyla dėl bendradarbiaujančių organizacijų išorinės aplinkos neigiamos įtakos ir tarporganizacinės sąveikos valdymo trūkumų. Atkreiptinas dėmesys, jog apklaustųjų tarnautojų nurodyti tarporganizacinės partnerystės sėkmės veiksniai sutampa su užsienio mokslininkų suformuluotaisiais bendradarbiavimo bei partnerystės principais, tačiau dėl sisteminių aplinkos bei valdymo suvaržymų vangiai įgyvendinami praktikoje. [Iš leidinio]

ENInter-organisational partnerships bring enormous benefit to the widest circle of stakeholders. Nevertheless, agreeing to collaborate does not automatically ensure success of the partnership and give a positive social, economical or even organisational impact. According to the scientists, institutional interferences, economic or government disincentives and decision-making handicaps could create significant obstacles to partnership efficiency. The article examines success factors of the inter-organisational partnership effectiveness in local government, with reference to an opinion of Lithuania’s local government representatives. The partnerships’ success factors indicated by the Lithuanian practitioners coincide with the ones formulated by foreign researchers. However, they are slowly put into practice because of systemic and managerial impediments preventing inter-organisational partnership. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31261
Updated:
2018-12-17 13:02:32
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: