Tausojančio ūkininkavimo strateginio valdymo kryptys karstiniame regione

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tausojančio ūkininkavimo strateginio valdymo kryptys karstiniame regione
Alternative Title:
Directions of strategic management in sparing farming in the karst region
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 1 (25), p. 146-153
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Darnus vystymasis, karstinis regionas, strateginis valdymas, tausojantis ūkininkavimas; Karstinis regionas; Strateginis valdymas; Tausojantis ūkininkavimas
EN
Karst region; Karst region, sparing farming, strategic management, sustainable development; Sparing farming; Strategic management; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTŠiaurės Lietuvos karstinis regionas (toliau – ŠLKR) yra vienas iš konfliktiškiausių pagal ekologinių, ekonominių ir socialinių interesų suderinamumą, t. y. darnaus vystymosi požiūriu. Karstinių procesų pažeistai ir veikiamai gamtinei aplinkai ypač nepalanki tradicinio intensyvaus ūkininkavimo valdymo sistema. Valstybinių, regioninių bei savivaldos institucijų veikla turi orientuotis į veiksmus, skatinančius tausojantį vietos išteklių panaudojimą. Antropogeniniu požiūriu jautrus regionai turėtų įvertinti savo specifiką ir stengtis sukurti tokią strategiją, kuri leistų maksimaliai reaguoti į aplinkos pasikeitimus. Geriausiai minėtus principus ir tendencijas atitiktų tausojančio ūkininkavimo valdymo sistema, t. y. integruota išteklių valdymo sistema, tačiau ji vadybos požiūriu nepakankamai ištirta, nėra atliktų sisteminių ir strateginių mokslinių tyrimų šiuo klausimu. Šiame straipsnyje pristatomi tyrimų rezultatai siekiant numatyti tausojančio ūkininkavimo strateginio valdymo kryptis ir priemones bei parengti strateginio valdymo mechanizmo įgyvendinimo principus karstiniame regione. [Iš leidinio]

ENNorthern Lithuanian Karst Region is highly problematic because of the issues in compatibility of ecologic, economic and social interests i.e. from the standpoint of sustainable development. Under the harmful influence of karst processes for environment intensive farming management system appears to be especially unfavourable. Activities of national, regional and municipal institutions should be oriented towards practices, encouraging to sparingly use local natural resources. Such a reform could not only help save resources for future generations, but also solve economic and social issues. A system able to meet these principles and trends could be sparing farming management system, i.e. integrated resource management system; however it is insufficiently analysed from the point-of-view of management, there are no systematic or strategic scientific researches on the matter either. This article introduces results of relevant researches with a view of measures and directions of strategic management in the context of sparing farming and preparation of strategic management mechanism implementation principles in the Karst Region [From the publication]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31238
Updated:
2018-12-17 13:02:26
Metrics:
Views: 7
Export: