Simon Dachs Gedichte und litauische evangelische Gesangbücher

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Simon Dachs Gedichte und litauische evangelische Gesangbücher
Alternative Title:
  • Simono Dacho eileraščiai ir lietuviški evangelikų giesmynai
  • Simon Dach’s poetry and the Lithuanian Lutheran hymnals
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kai kurie Baroko epochos vokiečių poeto Simono Dacho (1605–1659) eilėraščių, tapusių bažnytinėmis giesmėmis, vertimai į lietuvių kalbą. Remiantis Gottfriedo Ostermeyerio knyga „Pirmoji lietuviškų giesmių istorija“ („Erste Littauische Liedergeschichte“, Karaliaučius, 1793), apžvelgiama lietuviškų evangelikų giesmynų atsiradimo po Reformacijos įvedimo Rytų Prūsijoje istorija. Danieliaus Kleino giesmyne „Naujos Giesmju knygos“ (Karaliaučius, 1666) tarp 229 įvairių vokiečių autorių giesmių yra ir 5 S. Dacho eilėraščiai: „Ich steh‘ in angst und pein“, „Herr, ich denk‘ an jene Zeit“ (abu išversti Melchioro Schwabo), „Die große nichtigheit“, Du siehest mensch, wie fort und fort (abu vertė Friedrichas Prätorius), „O wie selig seydt ihr doch, ihr frommen“ (vertė D. Kleinas). Antrame D. Kleino giesmyno leidime (1685 m.), kurį parengė Johannas Richovius, randame dar 6 giesmes, kurių žodžių autorius – S. Dachas, o vertėjai į lietuvių kalbą M. Schwab, J. Richovius, J. Perkuhn, J. A. Cäsar, E. Diezelius. Tačiau šiuolaikiniame Jono Kalvano parengtame evangelikų giesmyne „Giesmių ir maldų knygelė“ (Tauragė, 1988) yra tik 2 S. Dacho eilėraščiai „Ich steh‘ in angst und pein“ („Bėdoj esu aš jau“) ir „Die große nichtigheit ( „Niekystės dėl didžios“). Nei autorius, nei vertėjas čia nenurodomi. Archajiška leksika, senos gramatinės formos, slavizmai šiame giesmyne pakeisti naujesniais žodžiais. Šiuolaikiniuose vokiškuose evangelikų giesmynuose spausdinamas tik 1 S. Dacho eilėraštis: „O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen“ (muziką sukūrė Johann Stobäus). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviški giesmynai; Evangelikai.

ENThe article examines the translations into Lithuanian of some of the poems of Baroque era German poet Simon Dach (1605–1659) that have become church hymns. Using as a basis Gottfried Ostermeyer’s book “Erste Litauische Liedergeschichte” – “First history of Lithuanian hymns” (Königsberg, 1793), the history of Lithuanian Lutheran hymnals after the commencement of the Reformation in Prussia is reviewed. There are 5 poems of S. Dach in Daniel Klein’s hymnal “New Book of Hymns” (Königsberg, 1666) among 229 hymns of various German authors: “Ich steh’ in Angst und Pein”, “Herr, ich denk’ an jene Zeit” (both translated by Melchior Schwab), “Die große Nichtigheit”, “Du siehest Mensch, wie fort und fort” (both translated by Friedrich Prätorius), and “O wie selig seydt ihr doch, ihr Frommen” (translated by D. Klein). Another 6 hymns with words by S. Dach appear in D. Klein’s edition of the hymnal (1685 m.), edited by Johannes Richovius, with translations into Lithuanian by M. Schwab, J. Richovius, J. Perkuhn, J. A. Cäsar, and E. Diezel. However in the contemporary Lutheran hymnal edited by Jonas Kalvanas, “Little Book of Hymns and Prayers”, (Tauragė, 1988) there are just two poems by S. Dach, “Ich steh’ in Angst und Pein” and “Die große Nichtigheit”. Neither the author nor the translator is acknowledged. This edition of the hymnal has modernised the earlier versions’ archaic lexicon, old grammatical forms and Slavisms. Current German Lutheran hymnals feature only one poem by S. Dach: “O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen“ (music by Johann Stobäus). [From the publication]

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Lietuvių poteriai : kalbos mokslo studija / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 270 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3123
Updated:
2019-10-24 12:31:49
Metrics:
Views: 24
Export: