Dainius Razauskas. Vėjūkas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dainius Razauskas. Vėjūkas: recenzija
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 29, p. 337-339
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Dainiaus Razausko mitologinių tyrinėjimų knyga, skirta lietuvių Vėjui. Studiją sudaro penki skyriai, du iš jų – didesnės apimties. Vienas jų – „Lietuvos vėjo demonas ir osetinų vajugas“ – skirtas vėjo demono įvaizdžiui išgryninti, kitame – „Vėjo vėliava: Vėjopatis ir jo sąsajos su tautosaka bei lietuviškais vėjarodžiais“ – kalbama apie Vėjopatį ir vėjarodžius, vėjo dievybės ikonografija, asmenvardžius ir vaizdo materializavimąsi liaudies mene – vėtrungių, vėjarodžių, vėjūkų pavidalus. Knyga pradedama ir pabaigiama baltiškųjų-skitiškųjų paralelių atskleidimu. Lietuvių vėjo vaizdinyje įžiūrėjus ir osetinų vajugui būdingų bruožų, patvirtinama pastarojo vėjiška prigimtis ir išryškinamas lietuvių vėjo demoniškumas. Knygoje pateikiami tautosakos tekstai, dažnai puikiai derantys tarpusavyje, - lietuvių, latvių paraleles pratęsia slavų tikėjimų pavyzdžiai, pasitelkiami ir tolimesnių tradicijų kontekstai. Tačiau studijoje mažiausiai remiamasi dainuojamosios tautosakos medžiaga, kur vėjo pasirodymas dažnai būna lemtingas. Kai kuriais atvejais dainos galėtų iliustruoti iš pasakojamosios tautosakos bei tikėjimų daromas išvadas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių ir skitų (osetinų) mitologija; Etimologija; Vėjo demonas; Vėjo įvaizdis; Mitologija; Mythology of Lithuanian and Scythian; Etymology; Demon of wind; Image of wind.

ENThe article provides the review of Dainius Razauskas’s book of mythological studies, dedicated to the Lithuanian divinity Vėjas (Wind). The study consists of five chapters, with two of a larger volume. The first of those – “Lithuanian Vėjas and Ossetian Vajugas” is dedicated to distilling of the image of demon Vėjas, the other – “Vėjo Vėliava: Vėjopatis ir jo Sąsajos su Tautosaka bei Lietuviškais Vėjarodžiais” discusses Vėjopatis and vanes, iconography of the Vėjas divinity, personal names and materialization of the image in the folk art – images of vanes and weathercocks. The book is started and finished with revealing of Baltic – Scythian parallels. With recognition of the traits, characteristic of both Lithuanian Vėjas and Ossetian Vayug, the windy nature of the latter is confirmed and the demonic traits of Lithuanian Vėjas are highlighted. The book provides folklore texts, which quite frequently are well fit with each other, - Lithuanian and Latvian parallels are continued by the Slavonic beliefs examples, contexts of more remote traditions are also employed. However, the study almost does not rely on the singing folklore materials, where the appearance of Vėjas is quite frequently vital. In certain cases the songs might illustrate the conclusions, made from the storytelling folklore and beliefs.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Šventosios ugnies chronologija : kulto steiginių atspindžiai dangaus kūnų mitologijose: baltai, iranėnai, finai / Gintaras Beresnevičius. Tautosakos darbai 2002, 24, p. 78-86.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3118
Updated:
2018-12-17 11:37:10
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: