5×6 sekundžių maksimalių pastangų darbo testo taikymas tiriant jaunuosius krepšininkus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
5×6 sekundžių maksimalių pastangų darbo testo taikymas tiriant jaunuosius krepšininkus
Alternative Title:
5x6 second cycle ergometer test investigating young basketball players
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2010, Nr. 4, p. 29-33
Keywords:
LT
Anaerobinės alaktatinės; Anaerobinės alaktatinės, glikolitinės reakcijos; Galingumas; Glikolitinės reakcijos; Laktatas.
EN
Anaerobic alactic; Anaerobic alactic, glycolytic reactions; Glycolytic reactions; Lactate; Power.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniams krepšininkams reikia didelio raumenų galingumo atliekant trumpą darbą: pašokant, prasiveržiant prie krepšio, kovojant baudos aikštelėje ir kt. Tačiau žaidimo kokybę lemia individualus sportininko gebėjimas veiksmingai tęsti rungtynes iki galo ir per rungtynių žaidimo pertraukėles greitai atsigauti bei kompensuoti energines medžiagas. Per krepšinio rungtynes labai intensyvaus darbo tarpsniai kaitaliojasi su pasyvia veikla ir poilsio pertraukėlėmis. Esant tokiam veiklos režimui vyrauja anaerobinės alaktatinės, o daug kartų kartojant intensyvius veiksmus su trumpom poilsio pertraukėlėm įsijungia ir glikolitinės reakcijos. Ne vienas mokslininkas yra pabrėžęs, kad per fizines pratybas darbas turi būti artimas žaidybinei veiklai, turi būti apkraunami tie raumenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant veiksmus krepšinio aikštėje. Atsižvelgiant į žaidimo sąlygas, tampa aktualu ieškoti priemonių, tinkamų objektyviai įvertinti krepšininkų maksimalaus intensyvumo darbo pajėgumą ir gebėjimą per trumpą laiką atsigauti.Mūsų darbo tikslas – naudojant 5 × 6 s maksimalių pastangų darbo testą nustatyti krepšininkų raumenų galias ir šių galių kartotinio darbo ištvermę, taip pat nuovargio indekso sąsajas su kitais fizinio išsivystymo ir fizinio pajėgumo rodikliais. Po krūvio buvo nustatyta laktato koncentracija kraujyje siekiant įvertinti anaerobinių glikolitinių reakcijų aktyvumą kartotiniame darbe. Kadangi šis testas buvo sukurtas trumpo raumenų darbo su ribotu atsigavimo laiku galingumui įvertinti, darbo galingumo sumažėjimas yra svarbiausias kintamasis. Tačiau, vertinant nuovargį, turi būti atsižvelgta į bendrai atlikto darbo galingumą. Todėl galima teigti, kad nedidelis galingumo mažėjimas – geras nuovargio indeksas (NI), esant dideliam suminiam galingumui, rodo gerą kartotinio galingumo ištvermę. Paaiškėjo, kad nuovargio indeksas (proc.) neturi koreliacinio ryšio su raumenų jėga, kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkciniu pajėgumu, vienkartiniu raumenų susitraukimo galingumu. Nustatyta, kad atliekančių šį testą žaidėjų ATP resintezė yra mišraus pobūdžio – iš KP ir glikogeno. Tačiau, kaip rodo laktato rodiklių sklaida, atskirų energijos šaltinių indėlis į šią veiklą yra labai individualus. Žaidėjo pajėgumui įvertinti nepakanka vien tik nustatyti nuovargio indeksą. Svarbus yra ir atlikto darbo vidutinis suminis galingumas. Mūsų tirtų jaunųjų krepšininkų raumenų galingumas atsilieka nuo suaugusių sportininkų, tačiau kartotinio darbo ištvermė nesiskiria. [Iš leidinio]

ENModern basketball requires a high capacity of muscle power: the jumps, penetration to the basket, fighting at the paint area and so on. However, the quality of the game leads to an individual athlete’s ability to continue the game until the end, to recover fast and to compensate the energy at the ongoing game breaks. Sport scientists had pointed out that physical exercise during the work should be close to the game activity, the muscles are loaded with activities directly involved in the actions of the basketball game. High intensity phases alternate with passive activity and rest breaks during the basketball games. With such physical activities anaerobic alactic reactions predominate, and when many times repeating the intensive action with short breaks – glycolytic reactions. Depending on the playing conditions, it is important to seek for appropriate measures to objectively assess the capacity of the basketball players and ability to work within a short period of time to recover. Carrying out research with the young basketball players we applied a test which is rarely used in Lithuania and Europe. The 5x6 cycle ergometer test involves five repetitions of 6 s of maximal sprinting with 24 s recovery.During the preparatory period we investigated the 14 y.o. basketball players (n = 12), whose average height was 183.6 cm, weight – 69.5 kg, training experience – 6 years. Aiming to assess the informativeness of the test, we determined its relationship with some of the physical development, physical and functional capacity indicators. It appears that the fatigue index and work decrement does not correlate with the muscular, cardio-respiratory functional capacity, single muscle contraction to anaerobic muscle power. We found that in this test the recovery of ATP is mixed – from the PC and glycogen. However, as shown by lactate indices of individual energy sources on these activities is a very individual phenomenon. In order to assess the player’s ability is not enough to determine the fatigue index. What is important is the work done and the total average power. Young basketball players’ muscle power is lower than of the adult athletes, but the endurance of repetitive work is of no difference. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Sporto mokslo tyrimų metodologija / J. Skernevičius, A. Raslanas, R. Dadelienė. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2004. 222 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31167
Updated:
2020-05-14 16:06:26
Metrics:
Views: 11
Export: