Šiaulių apygardos teismų istorija (1915-1945 ir 1990-2004) : skirta Šiaulių apygardos teismo dešimties metų jubiliejui paminėti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių apygardos teismų istorija (1915-1945 ir 1990-2004): skirta Šiaulių apygardos teismo dešimties metų jubiliejui paminėti
Alternative Title:
History of Šauliai County Courts (1915-1945 and 1990-2004)
Publication Data:
Šiauliai : Saulės spaustuvė, 2005.
Pages:
374 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Šiaulių apygardos teismo pirmininko žodis — Nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimas 1990 m. kovo 11d. — Teismų reforma — Šiaulių apygardos teismas — Rezonansinės baudžiamosios bylos, nagrinėtos Šiaulių apygardos teisme — Rezonansinės civilinės bylos, nagrinėtos Šiaulių apygardos teisme — Apylinkės teismai — Teisėjų skyrimas į pareigas — Apeliacinis teismas — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Teismų savivalda — Teisėjų susirinkimas — Teismų taryba — Teisėjų garbės teismas — Lietuvos teisėjų asociacija — Šiaulių apygardos teismų teisėjai — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1918 m. vasario 16d. — Vokiečių okupacija — Administracinė reforma — Teismai — Įstatymų galiojimas — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas — Nepriklausomos Lietuvos teismų kūrimosi pradžia — Teritorinė reforma ir savivalda — Receptuotoji teisė ir nacionalinės teisės kūrimo pradžia — Lietuvos teismų atkūrimas — Lietuviškos teisės kūrimas ir pagrindinės(kai kurios) įstatymų nuostatos — Taikos teismai — Kauno apygardos teismas — Vyriausiasis tribunolas — Šiaulių apygardos teismas 1922-1932 metais — Teismo uniforma — 1926 metų valstybinio perversmo pasekmės Lietuvoje — Šiaulių apygardos teismas 1933-1940 metais — Ginčas dėl bylų priklausomybės — Bylos nagrinėtos išvažiuojamuose teismo posėdžiuose — Teisėjų prasižengimai ir teisėjų drausmės teismas — Teisininkų draugija — Teisininkų visuomeninė veikla — Pirmoji sovietinė krašto okupacija ir aneksija — Fašistinės Vokietijos okupacija — Antroji sovietinė okupacija — Priedai — Pavardžių rodyklė, iliustracijų sąrašas, lentelių sąrašas, nuorodos.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTKnygos objektas yra Šiaulių apygardos teismų istorija, jų teisėjai 1915-1945 ir 1990-2004 metais. Ji parašyta vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, savivaldybių dokumentais, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos centrinio valstybės, Teisingumo ministerijos archyvų fondais, straipsniais periodinėje spaudoje, įvairiomis knygomis ir monografijomis, muziejaus eksponatais, metraščiais, statistikos leidiniais, teismų pateiktais dokumentais ir duomenimis. Joje rašoma apie pirmos ir antros Vokiečių okupacijos laikotarpio teismus, jų darbą, jų teisėjus. 1918 m. nepriklausomos Lietuvos taikos teismų, Lietuviškos teisės kūrimąsi. Taikos teismus 1918-1932 metais. Kauno apygardos teismą 1918-1922 metais ir jam pavaldžius taikos teismus. Šiaulių apygardos teismą 1922-1932 metais ir jam pavaldžius taikos teismus. 1933 m. teismų reformą. Šiaulių apygardos teismą 1922-1932 metais ir jam pavaldžius apylinkės teismus. Apie pirmąją 1940 m. ir antrąją sovietinę krašto okupaciją, aneksiją ir jų įtaką teismams ir teisei. Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą 1990 m. kovo 11 d. ir teismų reformą. Šiaulių apygardos teismą ir jam pavaldžius apylinkės teismus, taip pat ir teisėjus bei teismų aptarnaujantį personalą. Šiaulių administracinį teismą. Teismų savivaldą: teisėjų susirinkimą, teismų tarybą, teisėjų garbės teismą ir Lietuvos teisėjų asociacija. Knygos gale pateikta pavardžių rodyklė, iliustracijų, lentelių sąrašas, nuorodos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šiaulių apygarda; Teismai; Teisėjai; Teismų istorija; Šiauliai County; Court; Judge; History of Court.

ENThe book is concerned with the history of Šauliai county courts and their judges in 1915-1945 and 1990-2004. It was written using Laws of the Republic of Lithuania, Government Resolutions, municipality documents, funds of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Lithuanian Institute of Literature and Folklore, Lithuanian Archives Department, the Ministry of Justice, articles in periodic press, various books and monographs, museum exhibits, chronicles, statistical data, court documents and other relevant data. The book describes the courts existing during the first and the second German occupation, their work and justices. It is also concerned with courts acting in the Independent Lithuania as well as the development of Lithuanian law. A great deal of attention is also paid to courts acting during the period of peace in 1918 -1932. The book also presents the discussions of the following themes: Kaunas County Court in 1918-1922 and peace courts subject to it; Šauliai County Court in 1922-1932 and courts subject to it; The Court Reform of 1933; Šauliai County Court in 1922-1932 and courts subject to it. The book also speaks about the first Soviet occupation in 1940 and the second Soviet occupation, annexion and its further impact on courts and law; the Restoration of the Independent Lithuania on 11 March 1990 and the court reform that followed it; Šauliai County Court and courts subject to it, as well as its justices and assistant personnel; Šauliai Administrative Court. The management of courts is also discussed in the book: the General Meeting of Judges, the Judicial Council, the Judicial Court of Honour and the Lithuanian Association of Judges. The index of surnames, illustrations as well as the list of tables and references are presented at the end of the book.

ISBN:
9955503238
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3109
Updated:
2023-04-20 18:26:12
Metrics:
Views: 41
Export: