Dvi vienos epochos išraiškos: Stanisławas Przybyszewskis, Juozapas Albinas Herbačiauskas : Two Expressions of the One Epoch: Stanisław Przybyszewski, Juozapas Albinas Herbačiauskas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvi vienos epochos išraiškos: Stanisławas Przybyszewskis, Juozapas Albinas Herbačiauskas: Two Expressions of the One Epoch: Stanisław Przybyszewski, Juozapas Albinas Herbačiauskas
Alternative Title:
Two Expressions of the One Epoch: Stanisław Przybyszewski, Juozapas Albinas Herbačiauskas
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 2, p. 56-61
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas -- ištirti lenkų literatūros autoriaus Stanisławo Przybyszewskio ir lietuvių literatūros autoriaus Juozapo Albino Herbačiausko literatūrines raiškos, biografijos, gyvenamosios aplinkos sąsajas, skirtumus bei panašumus XX amžiaus pradžios Lenkijos modernistų judėjimo "Młoda Polska" ("Jaunoji Lenkija") bei Krokuvoje vykusių literatūrinių kultūrinių pokyčių kontekste. Straipsnio autorė taiko biografinį, genetinį ir lyginamąjį (komparatyvinį) tyrimo metodus. Jais remdamasi aptaria abiejų autorių gyvenimo, kūrybos raidos faktus, analizuoja konkrečius kūrinius, nagrinėja literatūrinį, kultūrinį kontekstą. Straipsnio autorė teigia, kad Herbačiausko kūrybai Przybyszewskio koncepcija ir kūriniai darė didelę, nekvestionuojamą įtaką, o biografinių faktų, konkrečių kūrinių analizė patvirtina, kad abu rašytojai priklausė skirtingiems judėjimo laikotarpiams ir kiekvienas savu, individualiu literatūriniu braižu praturtino "Jaunosios Lenkijos" literatūrinį kontekstą.Reikšminiai žodžiai: Biografija; Kūryba.

ENIn the beginning of 20th century Krokuva became the focus of different reforms of art and literature. There did different cultural influences from Western Europe and creators from different countries studied here at the University and Academy of Art. The whole of these appearances transformed to the cultural movement called Młoda Polska (Young Poland). An aim of this discourse is to find out similarities, differences and creative expressions' genesis of two members of this miscellaneous epoch: S. Prybyszewski and J. A. Herbačiauskas. According the most popular opinion in Lithuanian literature Prybyszewski's creation made great influence for Herbačiauskas creative point. As contemporaries (Maria Krzym) wrote, Herbačiauskas in the same way as A. Górski, S. Wyspia ski depended on an earlier period of Polish modernism than Prybyszewski (these authors were concerned more with magazine's ycie modernistic concept). An analysis of concrete creations and concrete literary tendencies, literary language's features in the creations of mentioned authors suppose conclusion, that influence of Prybyszewski in Herbačiauskas' creation was one of factors, but it wasn't the prime mainstream. There are interfaces between these authors: the sense of the term genius, creative motives, literary language situation, that influenced similar literary accents, rising (falling) intonation etc. Comparative analysis suppose conclusion that both authors used consentaneous literary means characteristics in mentioned epoch. But both of them accentuated and enriched literary style of Mloda Polska with personal artistic standpoint, world-view and separated features. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3107
Updated:
2018-12-20 23:05:53
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: