Swoistość systemu prawno-ustrojowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV-XVI wieku

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLenkų kalba / Polish
AntraštėSwoistość systemu prawno-ustrojowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV-XVI wieku
Kita antraštėPeculiarities of the Legal System in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th and 16th Centuries
AutoriaiKiaupienė, Jūratė
KnygojeEuropa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku - jedność czy różnorodność . 2005, P. 63-67
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisinės sistemos savitumus, o būtent – kas skyrė Lietuvą nuo Vidurio Rytų Europos valstybių Čekijos, Lenkijos ir Vengrijos. Nagrinėjamas 1392 – 1569 m. laikotarpis. Straipsnyje pristatoma valstybinės santvarkos raida ir jos svarbiausi bruožai. Nagrinėjama kaip personalinė unija su Lenkija įtakojo sosto paveldėjimo tvarkos susiklostimą. Apžvelgiamas parlamentarizmo formavimasis ir politinės tautos susidarymas – nuo nereguliariai XV a. besirinkusių seimų, daugiausia tarnavusių valdovo interesams, iki kiekvieno naujo valdovo pareigos privilegija patvirtinti bajorijos teises, kas iš esmės buvo visuomenės sutartis su politine tauta. Luominės ir politinės struktūros kaita XVI a. pirmojoje pusėje paspartino teisės kodifikavimo procesą. Parengdama Lietuvos statutus (1529, 1566, 1588 m.) Lietuvos didžioji kunigaikštystė aplenkė visas Vidurio Rytų Europos valstybes.

ENThe article focuses on the peculiarities of the legal system within the Grand Duchy of Lithuania, namely, on what distinguished Lithuania from the following states of the Central and Eastern Europe: the Czech state, Poland, and Hungary. The examined period stretches from 1392 to 1569. The article describes the evolution of the state order and its major characteristics. The question of how the personal union with Poland influenced the question of the throne inheritance is analyzed. The formation of parliamentarism and the creation of the political nation are surveyed: from the irregular assemblies of the Seimas, serving mostly the interests of a ruler, to the obligation of each new ruler to ratify by privilege the rights of the nobility, which was, in essence, the society‘s contract with the political nations. Changes in the hierarchical and political structure in the first half of the 16th c. accelerated the process of law codification. By preparing the Lithuanian statutes (in 1529, 1566, 1588), the Grand Duchy of Lithuania got ahead of all the Central and Eastern European states.

ISBN83-88385-60-7
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3106
Atnaujinta2013-04-28 15:46:51
Metrika Peržiūros: 3