Alfonso Nykos-Niliūno "Pažinimo elegija": semiotinės analizės bandymas

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėAlfonso Nykos-Niliūno "Pažinimo elegija": semiotinės analizės bandymas
Kita antraštėAlfonsas Nyka-Niliūnas' "Elegy of knowledge": the experiment of semiotic analysis
AutoriaiPabarčiūtė, Milda
LeidinyjeŽmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 2, p. 73-78
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMito transformacija; erdvė; vertės objektas; aktantiniai vaidmenys; lėmėjas; antilėmėjas.
ENMyth transformation; space; the object of value; actantial roles; addressant; anti-addressant.
Santrauka / Anotacija

LTA. Nykos-Niliūno eilėraštis "Pažinimo elegija" analizuojamas pasitelkiant semiotinės analizės metodą. Analizės tikslas - atskleisti poetinę biblinio mito apie uždraustą pažinimo medį transformaciją. Pažinimo siekis ir negalėjimas iš tiesų pažinti yra esminis eilėraščio subjekto vidinis konfliktas, kuris skleidžiasi pasirinkimo tarp ištikimybės žemei ir jos išdavystės fone. Žemė yra transcendentinis lėmėjas, tačiau tik neištikimybė jai tampa pažinimo sąlyga. Prieinama išvada: subjekto vertės objektas yra pažinimas, tačiau jis pasirenka antilėmėjo programa ir neištikimybę, o tai nulemia sankciją - pažinimo negalimybę ir elegišką liūdesį dėl neišsipildžiusios būties. [Iš leidinio]

ENA. Nyka-Niliūnas poem "Elegy of Knowledge" ("Pažinimo elegija") is analyzed invoking the method of semiotic analysis. The essential attention in the analysis is focused on the poetic transformation of biblical myth about the forbidden tree of knowledge. The objective of knowledge and incapability to really cognize is the key inner conflict of the poem subject, which is being unfolded in the background of the choice between faithfulness to earth and breach of its faith. The earth is a transcendent adressant, however, only the infidelity to earth becomes condition to achieve knowledge. Conclusion of the analysis: the object of the subject value is knowledge, however, it chooses the programme of anti-adressant and infidelity, and this determines the sanction - impossibility of knowledge and elegiac sorrow regarding unfulfilled entity. [From the publication]

ISSN1392-8600, 1822-7805
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3105
Atnaujinta2020-07-30 13:46:18
Metrika Peržiūros: 83    Atsisiuntimai: 5