National reports on the implementation of Directive 76

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National reports on the implementation of Directive 76/207 on equal treatment in employment and directive 97/80 on the burden of proof. Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Darbo teisiniai santykiai; Diskriminacijos draudimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Europos Bendrijos teisės aktų, kuriais draudžiama tiesioginė ir netiesioginė vyrų ir moterų diskriminacija dėl lyties darbo, užimtumo srityje ir įrodinėjimo naštos su tuo susijusiose bylose perkėlimo atsakovui įrodinėjimo, perkėlimo Lietuvos teisėje klausimai. Greta Konstitucijos ir Darbo kodekso, šiam tikslui yra skirtas specialusis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kurio normomis ir įgyvendinamos direktyvų 76/207/EB bei 97/80EB nuostatos. Autorius aptaria šių normų turinį, jų įgyvendinimo mechanizmą, diskriminuojamo asmens teisių gynimo priemones, atkreipdamas dėmesį į atitikties Bendrijos teisei ir Europos Teisingumo teismo praktikai problemas, kaip antai tai, kad valstybės tarnautojai nepatenka į specialiomis normomis draudžiamo nediskriminavimo principo taikymo sferą, jie nesinaudoja privilegijuota procesine padėtimi, kurią turi darbuotojai nagrinėjant bylas ieškinio teisenoje bendrosios kompetencijos teismuose. 2004 m. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimais įrodinėjimo naštos perkėlimo asmeniui, kurio diskriminaciniais veiksmais skundžiamasi, problema buvo išspręsta, tačiau teisinis neaiškumas išlieka tame, kad nepasakoma, jog ji bus naudojama nagrinėjant civilines ar darbo bylas, o ne administracinių teisės pažeidimų ar baudžiamąsias bylas. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the issues of transposing the legislation of the European Communities prohibiting direct and indirect discrimination between men and women in the area of employment and related to the shifting of the burden of proof in the relevant proceedings upon the respondent into the Lithuanian law. In addition to the Constitution and the Labour Code, there is a special Law on Equal Opportunities between Women and Men, the provisions whereof implement the rules of Directives 76/207/EC and 97/80EC. The author discusses the contents of these provisions, the mechanism of their implementation, the instruments of protection of discriminated persons, by turning the attention to the problems of conformity to the Community law and the case-law of the European Court of Justice, for example, that civil servants are outside the scope of application of the principle of non-discrimination, which is prohibited by special provisions, they do not make use of any privileged procedural position, which is enjoyed by employees when hearing cases in action proceedings in courts of general competence. Amendments made in 2004 to the Law on Equal Opportunities between Women and Men solved the problem of transferring the burden of proof upon the person whose discriminating actions are the subject of the action, however, there is still some legal uncertainty in that it is not specified that it will be used in civil or labour cases rather than cases of administrative law violations or in criminal proceedings.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31
Updated:
2013-04-28 15:12:37
Metrics:
Views: 1
Export: