Ks. Andrzej Bruździński, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ks. Andrzej Bruździński, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich: recenzija
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 741-746
Recenzuojama knyga: Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich / Andrzej Bruździński. 2003 445 p
Summary / Abstract:

LT2003 m. išėjusi kun. Andrzejaus Brużdzińskio monografija apie Regulinių atgailos kanauninkų vienuoliją Lenkijos žemėse yra pirmasis išsamus šios vienuolijos istorijos tyrimas. Nors darbas skirtas Lenkijoje veikusių Regulinių atgailos kanauninkų vienuolynų veiklos analizei, tačiau dėl itin gausių lietuviškų motyvų šios vienuolijos istorijoje bei itin glaudžių to meto Lietuvos ir Lenkijos žemėse veikusių vienuolynų ryšių knyga yra svarbi ir Lietuvos Bažnyčios istoriją tyrinėjantiems ar ja besidomintiems. Monografijos autorius kėlė tikslą išnagrinėti Regulinių atgailos kanauninkų vaidmenį ir veiklą Krokuvos vyskupijoje per visą jų veiklos laikotarpį, nuo viduramžių iki naujausiųjų laikų. Pirmajame skyriuje autorius gilinasi į vienuolijos genezę, apžvelgia veikusių vienuolynų istoriją. Istorikas pateikė gana išsamų vaizdą apie finansinę šios vienuolijos vienuolynų padėtį, nustatė ir išnagrinėjo pagrindinius turėtų lėšų šaltinius. Vienuolinio gyvenimo formacijos analizei tyrinėtojas pasirinko šios vienuolijos vienuolių, pasižymėjusių šventu gyvenimu, pavyzdį. Vienas iš jų – Mykolas Giedraitis. Monografijoje aptartos vienuolyno valdžios institucijos. Pagrįstai daug dėmesio autorius skyrė vienuolių pastoracinės veiklos analizei. Dėmesio susilaukė ir vienuolių intelektualinis pasirengimas bei vienuolyno bibliotekos. Studija puikiai dokumentuota ir neabejotinai turi išliekamąją vertę.Reikšminiai žodžiai: Regulinių atgailos kanauninkų vienuolija; Istoriografijos kritika.

ENPublished in 2003, the monograph about Priest Andrzej Brużdziński is the first thorough study of the monastic order of the Regular Penance Canons in Polish lands. Although the work is dedicated to the monasteries of regular penance canons that existed in Poland, it is also important for those investigating or interested in the Lithuanian Church history due to the abundance of Lithuanian motifs in the history of this monastic order and the especially close ties between the monasteries that existed in the Lithuanian and the Polish lands. The objective of the author was to analyse the role and activities of regular penance canons in the Cracow Diocese over the whole period of their existence – from the Middle Ages to the modern times. The first chapter deals with the genesis of the monastic order and surveys the history of these monasteries. The historian presents a fairly detailed picture of the monasteries' financial situation and identifies and analyses the main sources of funds available. Analysis of monastic life is based on the example of monks who led a holy way of life. One of such holy monks was Mykolas Giedraitis. The monograph discusses the institutions of monastic authorities. The author shows reasonably great attention to analysis of the monks’ pastoral activities. The book also focuses on the intellectual preparedness of the monks and on the monasteries’ libraries. The study is supported by plenty of documents and has a long term value.

ISBN:
8389256118
ISSN:
1392-0502
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3093
Updated:
2018-12-17 11:37:07
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: