Indices (2005) : Archivum Lithuanicum [t.] 1-7 rodyklės (1999-2005)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Indices (2005): Archivum Lithuanicum [t.] 1-7 rodyklės (1999-2005)
Publication Data:
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005.
Pages:
128 p
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTAtskirame leidinyje „Indices“ (2005) pateikiamos metinio tęstinio mokslo leidinio Archivum Lithuanicum, tyrinėjančio lietuvių rašomosios kalbos istoriją, lietuvių bendrinės kalbos formavimo idėjų istoriją, lietuvių kalbos tyrimo istoriją, senesniųjų lietuviškų tekstų filologinę tekstologinę analizę lietuviškų tekstų vertimo ir redagavomo istoriją, 1–7 numerių (1999–2005) išsamios rodyklės: 1) Tekstų; 2) Asmenų; 3) Vietų rodyklės. Viename skyriuje išdėstyti šio leidinio tekstų rengimo principai autoriams: reikalavimai straipsniui, publikacijai, recenzijai, diskusijai, apžvalgai (apimtis, iliustracijų, literatūros sąrašo, santraukos pateikimas) bei paties teksto reikalavimai (vardų, asmenvardžių, pavadinimų, citavimo pateikimas, aprašo tvarka). Leidinyje galima rasti Archivum Lithuanicum vartojamų santrumpų sąrašus. Tai: 1) Bendrosios; 2) Gramatinės; 3) Leidinių santrumpos. „Indices“ padeda nesunkiai rasti reikiamą informaciją ir žurnalo autoriams, ir skaitytojams.Reikšminiai žodžiai: Rodyklės; Santrumpos; Rengimo principai; Bibliography; Indexes; Abbreviations; Principles of edition.

ENA separate publication “Indices” (2005) contains comprehensive indices of the volumes 1-7 (1999-2005) of the annual continuous scientific publication Archivum Lithuanicum, which deals with the history of written Lithuanian, the history of the general ideas of the formation of standard Lithuanian, the history of research into the Lithuanian language, philological textological analysis of older Lithuanian texts and the history of the translation and editing of Lithuanian texts. The indices include those of: 1) texts; 2) persons; 3) places. One chapter contains the principles of text preparation for this publication for authors: requirements for an article, publication, critics, discussion, review (volume, presentation of illustrations, list of references and summary) as well as text requirements (presentation of names, personal names, titles, quotations, description). The publication also includes the lists of abbreviations applied in Archivum Lithuanicum. These are: 1) general; 2) grammatical; 3) publication abbreviations. “Indices” helps both the authors of the magazine and its readers find the necessary information easily.

ISBN:
3447094699
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3088
Updated:
2013-04-28 15:46:33
Metrics:
Views: 21
Export: