Kraštovaizdžio pritaikymas ir pertvarkymas statant Kauno tvirtovę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kraštovaizdžio pritaikymas ir pertvarkymas statant Kauno tvirtovę
Alternative Title:
Landscape adaptation and reconstruction during Kaunas fortress construction
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2006, t. 30, Nr. 4, p. 204-218
Keywords:
LT
Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Kraštovaizdis / Landscape; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTKauno miestas dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamoje programoje Interreg III B BSR projekte „Baltijos tvirtovių kultūrinio turizmo kelias“. Projekto tikslas – išsaugoti ir efektyviai panaudoti tvirtovių teritorijas turizmui. Tuo pat metu Kaune ir jo apylinkėse vis intensyviau užstatomi dar laisvi žemės plotai. Svarbu žinoti, kiek galima keisti miesto apylinkių kraštovaizdį, kad nenukentėtų tvirtovės gynybiniai objektai ir jų vizualinė reikšmė. Statant tvirtovę buvo atsižvelgta į Kauno apylinkių geomorfologinės struktūros ir hidrografinio tinklo ypatybes. Tvirtovės reikmėms pertvarkytas visas Kauno apylinkių kraštovaizdis. Tvirtovės gynybiniai objektai ir dabar turi didelės reikšmės miesto ir aplinkinių teritorijų kraštovaizdžiui. Dauguma tvirtovės objektų teritorijų apaugo savaimine augalija. Pagal fortų ir įtvirtinimų vizualinę įtaką aplinkai šiuos objektus galima suskirstyti į grupes. Pateikiami siūlymai, kaip tvarkyti tvirtovės gynybinius objektus ir žėlinius, kad būtų sudarytos maksimalios galimybės respektuoti autentišką jų vaizdą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūros istorija; Gynybinė architektūra; Tvirtovės; Baltijos tvirtovių kultūrinio turizmo kelias; Kraštovaizdis; Geomorfologinė ir hidrografinė sistema; Želdynų tvarkymas; History of architecture; Fortress; Defense structures; Baltic Fort Route; Landscape architecture; Geomorphological and hydrographic system; Managing areas of green plantation.

ENIn the spring of 2005, Kaunas City became a partner in the project “Baltic Fort Route” of the programme INTERREG IIIB BSR financed by the European Union. The aim of the project is preservation and effective adaptation of fortress territories for tourism. On the other hand, it should be observed that free land areas in Kaunas and around it are being intensively assimilated, which may do damage to the defence objects of Kaunas Fortress and thus deteriorate their visual significance. The limits of landscape modifications should be clearly determined. During the construction process of the Fortress, the peculiarities of the geomorphological system and the hydrographic net of the Kaunas environs were well explored and considered. The whole landscape of the Kaunas environs was reconstructed according to the needs of the Fortress. The defence objects of the Fortress still have a great effect on the landscape of the city and its surrounding territories. The major part of the territories of the Fortress objects was turned into green areas. According to the visual influence of the forts and fortifications on the environment, the above objects may be divided into several groups. The author presents proposals on the management of the defence objects and green areas of the Fortress that could provide for maximal possibilities in respecting their authentic view. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3083
Updated:
2022-11-24 15:30:55
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: