Lietuvos žemės ūkio produktų pelno prognozės iki 2013 metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemės ūkio produktų pelno prognozės iki 2013 metų
Alternative Title:
Profit projections of the Lithuanian agricultural products up to 2013
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 5 (24), p. 94-107
Keywords:
LT
Augalininkystės ir gyvulininkystės produktai; Išlaidos; Pajamos; Pelnas; Prognozė; Rentabilumas; Tiesioginės išmokos.
EN
Crop and livestock products; Direct payment; Expenditure; Forecast; Income; Profit; Profitability.
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į ES, subsidijos tapo didelė parama žemės ūkio produktų gamintojams, siekiant verslo pastovumo ir konkurencingumo bendrojoje rinkoje. Žemės ūkio produktų konkurencingumas tampriai siejasi su gamybos sąnaudomis ir pelnu. Tačiau stebima žemės ūkio produktų pelno mažėjimo tendencija, jame didesnę dalį sudaro parama nei uždirbtas pelnas. Šio straipsnio tikslas – įvertinti pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos rezultatą – pelną ir numatyti jo kitimo tendencijas. Straipsnyje aptariami teoriniai ir praktiniai pelno prognozavimo klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių augalininkystės ir gyvulininkystės produktų pelno ir jį veikiančių veiksnių analizei. Taikant AGMEMOD modelį, atsižvelgiant į išorės ir vidaus veiksnių pokyčius, prognozuojamas pagrindinių žemės ūkio produktų pelnas iki 2013 metų. [Iš leidinio]

ENAfter the accession to the EU subsidies has been a great support to agricultural producers to achieve business competitiveness and stability in the market in Lithuania. Competitiveness of agricultural products is closely related to production costs and profits. However, the tendency of the profit decrease was observed: support in total profit occupies the major share. The purpose of this paper is to assess the results of the main agricultural products - profit and its trends. The article discusses the profit theoretical and practical issues forecast. The focus is on the analysis of the profit of main crop and livestock products and profit affecting and factors. The profit of main agricultural products up to 2013 was projected using the AGMEMOD model taking into account the internal and external factors changes. The paper was prepared under the research project "Profit variant projections of the Lithuanian Agricultural sector up to 2013" funded by Research Council of Lithuania and carried out under the direction of the Council supported activity "Scientists initiative to develop projects". [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30792
Updated:
2018-12-17 12:53:18
Metrics:
Views: 41
Export: