Aprūpinimas maistu - iššūkiai Europos Sąjungai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aprūpinimas maistu - iššūkiai Europos Sąjungai
Alternative Title:
Food security : chalenges for European Union countries
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 5 (24), p. 23-32
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Aprūpinimas maistu; Darnus vystymasis; Maisto prieinamumas; Rodikliai; Vakarų ir Rytų Europos bei Baltijos šalys
EN
Availability of food Western Europe; Baltic and Eastern Europe counties food; Food accessibility; Food security; Indicators; Security; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTPasaulyje egzistuoja skirtingos globalinės, nacionalinės ir namų ūkių lygio apsirūpinimo maistu problemos. Bet kol kas nėra vieningos nuomonės, kokie turėtų būti naudojami aprūpinimo maistu tyrimo būdai ir rodikliai, susiejant juos su aprūpinimo maistu problemos galimais sprendimo būdais, todėl svarbu išanalizuoti aprūpinimo maistu būdus ir rodiklius. Aprūpinimo maistu klausimai dažniausiai yra nagrinėjami besivystančiose šalyse remiantis prielaida, jog pramoninėse valstybėse aprūpinimo maistu problemos yra palyginti menkos ir aprūpinimo maistu lygis daugmaž vienodas. Tačiau nėra atsižvelgiama į tai, jog ir pramoninėse valstybėse egzistuoja skirtingi žemės ūkio gamybos mastai, prekybos politika bei pajamų lygis. Šiame straipsnyje įvertinta aprūpinimo maistu situacija ir poveikis ekonominiam augimui, kurie straipsnyje nagrinėjami Vakarų ir Rytų Europos bei Baltijos šalių aspektu. [Iš leidinio]

ENFood security situation in EU countries is evaluated with reference to theoretical and empirical material. Aim of the article - to evaluate food security possibilities in European Union. Object of the article - food security. Methods used: analysis of scientific literature, method of descriptive statistics analysis. In the article according to the collected theoretical and practical material, the food security indicators in Europe countries are analysed and food security situation in Western Europe, Baltic and Eastern Europe counties is evaluated. The first part of this article considers the concept of food security. Food security concept involves these dimensions of food security: a) availability of food, b) access to food, c) food utilization, d) stability, and e) vulnerability. Research methodology is discussed in the second part of the article. Main food security indicators for comparison are chosen based on theoretical and analytical analysis. The third part of this article presents the evaluation of food security in Baltic and Eastern European countries. [From the publication]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30784
Updated:
2018-12-17 12:53:16
Metrics:
Views: 12
Export: