Rankų darbai kaip mokymo dalykas (istorinis aspektas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankų darbai kaip mokymo dalykas (istorinis aspektas)
Alternative Title:
Handiwork as a teaching technology
In the Journal:
Pedagogika . 2004, 74, p. 25-28
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ugdymo kaita; Modernizavimas; Technologijų mokymas; Švietimo reforma
EN
Change; Improve; Form; Technology; Reform education
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos technologijų dalyko ištakos, siekiant atskleisti egzistavusią nuolatinę praktinio ugdymo svarbą įvairių pasaulio šalių, bendrojo lavinimo sistemoje įvairiais istoriniais laikotarpiais. Civilizuotos pasaulio šalys suprato praktinio ugdymo būtinumą jaunosios kartos bendrojo lavinimo sistemoje ir įvairiais būdais siekė jį realizuoti per rankų darbų mokymo dalykus. Atskirose šalyse kūrėsi savitos praktinio ugdymo sistemos ir formos, tenkinusios svarbiausius visuomenės reikalavimus visapusiškam jaunosios kartos ugdymui. Visapusiškumas buvo suprantamas kaip jaunosios kartos protinio ir praktinio ugdymo vienybė, tenkinanti nusistovėjusius visuomenės poreikius. Tema aktuali tuo, kad šiuolaikinė švietimo reforma, kaip rodo mokyklų patirtis ir mokytojų pasakojimai, bendraujant su jais rajoniniuose švietimo centruose, skaitant paskaitas ir atsakinėjant į laiškus elektroniniu paštu, nutolo nuo mokyklose gyvuojančių, mokinių ir mokytojų bendromis pastangomis suformuotų mokymo tradicijų, pagrįstų ilgalaike patirtimi ir atkakliu darbu. Todėl pasaulinės patirties apžvalga ir komentaras gali padėti objektyviai spręsti praktinio ugdymo uždavinius, atsižvelgiant į teisingą švietimo modernizavimo kryptį, išsaugant tai, ką mokyklos turi teigiama šioje srityje. [Iš leidinio]

ENManual skills as a subject in comprehensive schools of the world with practical a direction of training, were entered and existed already from second half of 19th centuries, but scientific teachers thought of it earlier. In mentioned time civilized countries of the world created everyone the system of training to manual skills or used already system available in schools of other countries. Favors system of training to manual skills of other countries, they have improved this system and have adapted to themselves at own discretion. Today school reform involve as comprehensive subjects and subjects technical and technologic(al) education: serving and technical work. Improving the training plans of school has interest historical evidence about development of a subject of manual skills. Hereof the story handiwork teaching. The schools of general education in Lithuania afford considerable effect teaching handicraft. Because the teacher development its experience continually. Reform of education brought innovation into training. Its unsatisfying succeeded level and status educational. The teachers consult about possibility improve the classes practice like asking reform. The general information of an article can to help to solve difficulty and get there. [From the publication]

ISSN:
1392-0340, 2029-0551
Related Publications:
From handicraft to technologies: historical development of handicraft education in general schools in Lithuania / Zivile Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ilona Valantinaite, Viktorija Žilinskaitė-Vytienė. Eurasia journal of mathematics science and technology education. 2020, vol. 16, iss. 1, p. 1-13.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30772
Updated:
2018-12-17 11:25:03
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: