Skaros ir skarelės lietuvių moterų gyvenime (XX amžius)

Išteklius internete
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSkaros ir skarelės lietuvių moterų gyvenime (XX amžius)
Kita antraštėWraps and head wraps in women’s life (20th century)
AutoriaiNėnienė, Inga
ŠaltinisMusninkai. Kernavė. Čiobiškis / sudarytojai: Stanislovas Buchaveckas, Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas Vilnius: Versmė, 2005. P. 932-944.
Reikšminiai žodžiai
LTSkaros; Moterys; Drabužiai
ENShawl; Woman; Garment
Santrauka / Anotacija

LTČia nagrinėjama problema – skarų ir skarelių našystos tradicija kaip netenkanti pirminės funkcijos realija, bet išliekanti kultūrinio tapatumo ženklu. Straipsnyje siekiama išryškinti tradicines ir šiuolaikines skarų naudojimo formas. Keliami uždaviniai: 1) nustatyti skarų įsigijimo ir gaminimo būdus, 2) pateikti skarų ornamentikos ypatumus, 3) parodyti skarų našystos būdus ir paskirtis, atskleidžiant etninių kultūrinių tapatumų savitumus. 2001 m. vasarą rinkome žinias apie moterų skaras ir skareles. Norėta kuo daugiau sužinoti „kaip buvo anksčiau“ bei užfiksuoti šiuolaikinės skarų našystos ypatumus. Surinkti duomenis leidžia klabėti apie XX a. 3-10 dešimtmečius. Skarų dėvėsena turi įvairių prasmių, sukuriamų individualios ir grupinės kultūrinės patirties sąveika, tradicijų ir mados raiška. Po tam tikro laiko tai perauga į simbolikos ženklus. Įprasminta tekstilė iškelia su istorine atmintimi susijusį paveldo suvokimą – mamos skara tampa iš kartos į kartą perduodama relikvija. [Iš leidinio]

ENThe article analyses: tradition of wearing wraps and head wraps as realia losing its initial function and preserved as sign of cultural identity. The article aims to highlight traditional and modern forms of wrap wearing. The tasks are as follows: 1) to define types of wrap purchasing and manufacturing, 2) to introduce particularities of warp ornaments; 30 to show purposes and types of wrap wearing, by disclosing particularities of ethic cultural identities. Information regarding woman wrap and head wraps was being collected during 2001 summer. The intention was to find out “how it was in the past” as well as to record particularities of modern wearing of wraps. Collected data enables to discuss about 3 –10 decades of the 20th century. Wrap wearing has various meanings, established by interaction of cultural experience of one person and group as well as by expression of traditions and faction. After some time it turns into symbol. A sense given to textile produces conception of heritage related with historical memory – mother’s head wrap usually becomes reality being transferred from generation to generation.

ISBN9955589000
Mokslo sritis
Susijusios publikacijosLietuviškoji nešyklių tradicija / Audronė Daraškevičienė. Liaudies kultūra. 2010, Nr. 4, p. 35-42.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3077
Atnaujinta2020-03-09 10:42:48
Metrika Peržiūros: 1