Mitybos tradicijos ir naujovės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mitybos tradicijos ir naujovės
Alternative Title:
Traditions and innovations of nutrition
Keywords:
LT
Valgiai; Tradicinis maitinimasis.
EN
Food; Traditional eating.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis 1969 m. kraštotyrininkų ekspedicijoje autoriaus surinkta medžiaga, norima apžvelgti kernaviškių tradicinės mitybos raidą XX amžiuje, nurodyti, kas joje paskutiniuoju metu pasikeitė. Tam reikalui buvo apklausta dešimt įvairaus amžiaus moterų; vienos jų gimusios XX a. pirmajame dešimtmetyje ir atsimenančios valgius, gamintus iki Pirmojo pasaulinio karo ir tarpukario metais, kitos gimusios ketvirtajame dešimtmetyje ir šeimininkaujančios šiuo metu. Kadangi atskirose Lietuvos vietose kartais tie patys valgiai vadinami skirtingai arba skirtingi patiekalai nusakomi tuo pačiu vardu, straipsnyje nurodomi tiek produktai jiems pagaminti, tiek gaminimo būdas. Svarbu ne tik nustatyti valgių paplitimą laiko ir teritorijos atžvilgiais, bet nurodyti ir atskirų valgių gaminimo vietos savitumus. Pagal J. Navickaitės sudarytas valstiečių tradicinės mitybos papročių zonas ir rajonus kernaviškiai skirtini prie Rytų Lietuvos zonos pietų aukštaičių rajono. Palyginus su ankstesniais laikotarpiais, XX a. trečiajame ketvirtyje kernaviškių maistas pasidarė įvairesnis tiek pagal produktus, tiek pagal pačius valgius. Valstiečiai daug daugiau ėmė pirkti maisto pramonės gaminių, iš miestų išmoko gaminti naujų patiekalų. Atskiri tradiciniai valgiai dar neužmiršti ir gana mėgstami: gaminti daugelis iš senosios kartos paveldėtų patiekalų, tik jiems gausiau suvartojama mitybos atžvilgiu vertingų produktų. [Iš leidinio]

ENThis article following material of expedition carried out in 1969 by specialists of regional studies aims to review development of nutrition tradition of Kernavė inhabitants in XX century, including currently made changes. For this purpose survey has been organized involving women of various ages; some of them are born in the first decade of XX century and they remember meals popular till the World War I and during interwar, others are born in 1930s and kept house during that time. Due to the fact that the same meals have different names in separate parts of Lithuania or different meals have the same name, the article includes only components necessary to prepare this meal and manner of preparation. It is important not only to define distribution of meals in terms of time and territory, but also include local particularities of preparation of separate meal. Following zones and regions of traditional nutrition customs established by J. Navickaitė, inhabitants of Kernavė belong to the zone of Eastern Lithuania south Aukštaitija region. Comparing with previous periods during the third quarter of XX century food became more different in terms of products and menu itself. Purchasing of food industry products have increased by rural inhabitants, they learnt to prepare city like new meals. Different traditional meals have not been forgotten yet: a lot of meals of old inherited generation have been prepared only a bigger part of nutrition products have been used.

ISBN:
9955589000
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3074
Updated:
2013-04-28 15:46:23
Metrics:
Views: 46
Export: