Verslo psichologo paslaugų poreikis verslo įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo psichologo paslaugų poreikis verslo įmonėse
Alternative Title:
Demand for business psychologist services at enterprises
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 315-328
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verslo psichologas; Verslo psichologo paslaugos; Verslo psichologo paslaugų poreikio psichologiniai veiksniai; Verslo psichologo paslaugų poreikis; Verslo psichologų poreikis; Verslo psichologų rengimas; Business psychologist; Demand for services of business psychologist; Education of business psychologist; Psychological factors of demand for service of business psychologist; Services of business psychologist.
Keywords:
LT
Verslo psichologas; Verslo psichologo paslaugos; Verslo psichologo paslaugų poreikio psichologiniai veiksniai; Verslo psichologo paslaugų poreikis; Verslo psichologų poreikis; Verslo psichologų rengimas.
EN
Business psychologist; Demand for services of business psychologist; Psychological factors of demand for service of business psychologist; Services of business psychologist.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinami Lietuvos verslo įmonių poreikio verslo psichologo paslaugoms dydžio ir jo psichologinių veiksnių tyrimai. Šie tyrimai atlikti 2007–2011 m. Jiems vadovavo straipsnio autoriai. Tyrime dalyvavo 845 Lietuvos įmonių ir jų padalinių vadovai bei kiti vadovaujantys darbuotojai, kurie atstovauja 317 įmonių iš 18 svarbiausių Lietuvos verslo krypčių. Tyrimai leido įvertinti bendrąjį verslo poreikio psichologo paslaugoms lygį, struktūrą ir ištirti jų priklausomybę nuo įvairių psichologinių veiksnių. Buvo nustatyta: aukštas verslo psichologo paslaugų reikalingumo įvertinimas; poreikio gauti verslo psichologo paslaugas universalumas (jos reikalingos nepriklausomai nuo verslo pobūdžio ir apima visus verslo įmonės veiklos aspektus); nustatyti akivaizdūs tolesnio verslo įmonių poreikio psichologo paslaugoms didinimo šaltiniai (ypač „techninėse“, monotoniškose, vykdomose pagal tikslią instrukciją veiklose); nustatyti psichologiniai veiksniai, kurie turi reikšmingą statistinį ryšį su verslo įmonės poreikiu psichologo paslaugoms. Tyrimo rezultatai yra pagrindas toliau tobulinti verslo psichologų rengimą. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses upon the psychological factors determining the magnitude of the demand of business enterprises for the services of psychologists. Studies led by the authors in 2007-2011 are reviewed. These studies involved 845 heads and other leading persons, representing 237 business enterprises, belonging to 18 of the most important branches of the country's economy. The reviewed studies provided an assessment of the general level and structure of the demand for psychologist services and to reveal the psychological factors affecting it. The most important outcomes: the interrogated leading persons in business enterprises assessed the necessity of psychological services as very high; the necessity of psychological services is universal (1. they are needed in all branches of business; 2. every aspect of business enterprise needs it); important reserves for further increase of demand for psychological service were discovered; psychological factors showing statistically significant interconnections with the demand under study were revealed. The directions for further improvement of the training of business psychologists have been discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Vadovavimas darbuotojams demografinių pokyčių kontekste / Arnoldas Petrulis. Regional formation and development studies. 2015, Nr. 2 (16), p. 54-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30735
Updated:
2018-12-17 13:01:39
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: