Pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų pedagoginio koregavimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų pedagoginio koregavimo ypatumai
Alternative Title:
Pedagogical correction of children's characters accentuation's
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 42, p. 14-19
Keywords:
LT
Pradinių klasių mokiniai; Asmenybės akcentuacija; Elgsenos korekcija.
EN
Primary school children; Accentuation of a personality; Correction of behaviour.
Summary / Abstract:

LTAsmenybės akcentuacija – toks kraštutinis normos variantas, kai vienas ar keli charakterio ar temperamento bruožai išreikšti tokiu lygiu, kuomet asmenybę gali pažeisti tam tikri psichogeniniai ir socialiniai veiksniai, kai tuo tarpu kitais atžvilgiais ji padidintai stabili. Straipsnyje aptariamos pradinių klasių mokinių asmenybių akcentuacijų sąlygotos elgsenos korekcijos galimybės. Tyrimą sąlygoja pagrindiniai asmenybių akcentuacijų teorijų teiginiai bei amžiaus tarpsnių ypatumai. Akcentuacijų diagnostika savita dėl sąlygojamų reakcijų bei skirtinga įvairioms amžiaus grupėms. Anksčiau sukurtų diagnostikų pagrindą sudaro savianalizė, kuri nėra tinkama pradinių klasių mokiniams. Todėl sudarytas specialus universalus aprašas, kurį naudodami mokytojai ar kiti pedagogai galėtų patys išskirti savo ugdytinių akcentuacijas. Akcentuacijų pasireiškimai individualūs, todėl iškyla individualaus priėjimo mokymo procese ir akcentuacijų koregavimo problema. Korekcinis procesas bus efektyvesnis, jeigu bus atkreiptas dėmesys į lai, kad: a) visi vaikai skirtingi, todėl nėra dviejų vienodų situacijų ir dviejų vienodų sprendimo būdų; b) proceso metu ir vaikai, ir patys mokytojai nuolat keičiasi, todėl nauji sprendimai įgauna naują pavidalą: c) sprendimų ieško patys vaikai, todėl ugdytojų tikslas padėti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus; d) prieš pradedant korekciją reikia įsisąmoninti, kad yra problemų, kurios praktiškai neišsprendžiamos: e) efektyvių rezultatų pasiekiama kartu su vaiku, bet ne vaikui.

ENScientific literature defines a personality very widely. Various strategic devices are employed to examine individual features of a man. One of the aspects of the research is to understand the pathologic behaviours and to present the ways of its treatment. Therefore, the contemporary theoretical psychology becomes an unspeakable part of patopsychology and clinical psychology. Accentuation of a personality - is a marginal variant of a norm, when one or more features of a character or temperament show that a personality can be damaged by certain psychogenetic or social environment, whereas it is stable in regard to other environments. The phenomenon of accentuation of children, that is of primary school children has not yet been discussed in Lithuania. The fist researches accomplished at our school revealed that one third of the primary school children possess the features of accentuation, which cause problems in learning and in ethics of behaviour. The object of the research: education of schoolchildren who have accentuation. The problem of the research: the features of accentuation in primary school children and the possibilities of correction. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Mokėjimo spręsti problemas reikšmė, ugdant pradinių klasių mokinių atsakingumą : disertacija / Rasa Pocevičienė. Šiauliai, 1999. 192 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30707
Updated:
2018-12-17 10:45:06
Metrics:
Views: 20    Downloads: 9
Export: