Senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių socialinės globos namuose, socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių socialinės globos namuose, socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos vertinimas
Alternative Title:
Problems faced by elderly residents of nursing home and the role of social worker in process of problem solving
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 15 (26), p. 41-51, 128-139 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Asmenys; Asmenys, gyvenantys socialinės globos namuose; Gyvenantys socialinės globos namuose; Socialinis darbuotojas.
EN
Individuals; Living in social care homes; Persons living in residential care homes; Social worker; Social workers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama socialinių darbuotojų, dirbančių socialinės globos namuose ir teikiančių psichologinę, formalių problemų sprendimo, socialinę pagalbą tiek adaptacijos laikotarpiu, tiek ir vėliau, atsakomybė už socialinės globos namų gyventojų adaptacijos sėkmę bei kasdienio gyvenimo kokybę. Tyrimu nustatyta, kad absoliuti socialinės globos namų gyventojų dauguma patenkinta socialinių darbuotojų teikiamų paslaugų kokybe, ir didesnė dalis gyventojų sėkmingai adaptuojasi pensione, palaiko ryšius su bendruomenės nariais, jiems aktualios problemos sėkmingai sprendžiamos socialinės globos namuose. Socialiniai darbuotojai padeda socialinės globos namų gyventojams, mažinant priklausomybės, nesavarankiškumo bei psichologinių problemų baimes, spręsti aktualias problemas, palengvinti gyventojų socialinę adaptaciją ir kasdienybę. Taigi socialinių darbuotojų vaidmuo socialinės globos namuose tiek gyventojų socialinės adaptacijos, tiek kasdieniame gyvenime yra veiksmingas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the assistance provided by social workers in the nursing home both during the adaptation process and later. It is emphasised that social workers providing psychological, formal problem solving and social assistance are responsible both for the period of social adaptation of residents in the nursing home and for the quality of daily life. The research showed that the absolute majority of the residents of the nursing home are satisfied with the quality of services provided by social workers and the bigger part of the residents successfully undergo the period of adaptation, maintain relations with community members and their problems are successfully solved in the nursing home. Social workers assist the residents in decreasing residents’ fears of dependence, helplessness and psychological problems, in facilitating residents' social adaptation and daily life. Thus, the role of social workers in the nursing home is efficient both in residents’ social adaptation and their daily life. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30663
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 53    Downloads: 34
Export: