Žydų kultūros sakralinis paveldas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų kultūros sakralinis paveldas
Alternative Title:
Sacral Heritage of Jewish Culture
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas ir pristatomas žydų kultūros sakralinis paveldas Lietuvoje. Sinagoga yra žydų bendruomenės gyvenimo centras. Ji skirta trims tikslams: religinėms apeigoms, studijoms ir bendruomenės susirinkimams. Lietuvoje sinagogos – mažiausiai pastebimi sakraliniai pastatai. Paprastai dominavo katalikų bažnyčios, cerkvės. Iki Antrojo pasaulinio karo dabartinėje Lietuvos teritorijoje stovėjo 500-600 įvairių žydų maldos namų. Karo metu dauguma jų buvo suniokotos. Grupuojant sinagogas pagal autentiškumą ir dabartinę funkciją šių dienų kultūros paveldo kontekste, nustatytos keturios jų grupės: 1) veikiančios sinagogos, 2) išlikę buvusių sinagogų pastatai, 3) perstatyti buvusių sinagogų pastatai arba išlikę pamatai, 4) išnykusios sinagogos. Pirmosios dvi grupės sudaro materialiąją Lietuvos kultūros paveldo dalį, o trečioji ir ketvirtoji – simbolinę, užfiksuotą įvairiuose istoriniuose šaltiniuose, miestų ir miestelių planuose, nuotraukose bei projektuose. Straipsnyje detaliau aptariamos veikiančios sinagogos ir buvusieji žydų maldos namai, iš kurių formų dar galima atpažinti jų pirminę paskirtį.Reikšminiai žodžiai: Sinagogos; Žydų kultūros paveldas; Sinagogs; Jewish cultural heritage.

ENThe article discusses and presents the sacral heritage of the Jewish culture in Lithuania. The synagogue is the centre of life of a Jewish community. It serves the following three purposes: religious rituals, studies and meetings of the community. Lithuanian synagogues are sacral buildings that are noticed the least. Usually Catholic churches, Orthodox churches dominated. Until the Second World War there were 500-600 different Jewish houses of worship in the present territory of Lithuania. During the war most of them were ruined. When grouping synagogues according to their authenticity and the present function within the context of the present-day cultural heritage, their four groups have been established: 1) synagogues that have services, 2) the existing buildings of the former synagogues, 3) rebuilt buildings of the former synagogues or the existing buildings, 4) the synagogues that have disappeared. The first two groups form the material part of the cultural heritage of Lithuania, and the third and fourth groups form a symbolic part recorded in various historical sources, plans of cities and small towns, photographs and designs. The article discusses in detail the synagogues that have services and the former Jewish houses of worship from the forms of which one can still recognised their original purpose.

ISBN:
9986-420-65-2
Related Publications:
Alytaus miesto sinagogos tvarkybos darbai / Margarita Janušonienė. 70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms / redaktorė Sigita Staškevičienė. Vilnius : Savastis, 2020. P. 135-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3061
Updated:
2019-03-04 13:23:18
Metrics:
Views: 31
Export: