Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
Alternative Title:
Psychoactive substances use among higher school students in Lithuania
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2011, Nr. 1 (52), p. 91-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Psichiką veikiančios medžiagos; Studentai; High school; Psychoactive substance; Psychoactive substances; Students.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Psichikos sveikata / Mental health; Studentai / Students.
EN
High school; Psychoactive substance; Psychoactive substances.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - nustatyti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimą tarp aukštųjų mokyklų studentų ir įvertinti jų vartojimo priežastis. Pagrindu tyrimui atlikti buvo pasirinktas Europos Tarybos kovos su piktnaudžiavimu ir neteisėta prekyba narkotikais, Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus Tarybos sudarytas ESPAD klausimynas, kuris modifikuotas ir pritaikytas tiriamajam kontingentui. Apklausa buvo atliekama 2006-2007 m. Iš viso tyrime dalyvavo 1447 I-III kurso studentai , iš jų 22,9 proc. rūko. Dažniausiai rūkoma norint atsipalaiduoti. 67,7 proc. (95 proc. PI 65,14-70,10) studentų teigė vartojantys kavą. 46,9 proc. studijuojančiųjų vartoja energinius gėrimus. 78 proc. (95 proc. PI 75,76-80,10) respondentų vartoja alkoholį. Dažniausiai įvardijama vartojimo priežastis noras atsipalaiduoti (39,2 proc.). 16,2 proc. (95 proc. PI 14,29-18,13) apklaustųjų teigė, kad yra bandę narkotikų. Labiausiai paplitusi narkotinė medžiaga yra marihuana, kurią vartojo 10,7 proc. studentų per pastarąsias 30 dienų ir 45,1 proc. per gyvenimą. Labiausiai paplitęs narkotikų vartojimo būdas rūkymas (60,9 proc. kada nors bandžiusiųjų narkotikus). Aiškinantis narkotikų vartojimo priežastis, nustatyta, kad dažniausiai jie yra vartojami dėl kelių priežasčių (34,9 proc.; 95 proc. PI 24,92-45,20) arba iš smalsumo (30,2 proc.; 95 proc. PI 20,79-40,29). Net 86,3 proc. (95 proc. PI 84,4588,04) pakankamai žino apie psichiką veikiančių medžiagų žalingą poveikį sveikatai [...]. [Iš leidinio]

ENThe aims of study were to determine psychoactive substance use prevalence among higher school students and evaluate reasons of their use. The basis of the survey was selected Council of Europe against drug abuse and illicit trafficking in drugs, Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs Council concluded the ESPAD questionnaire, modified and adapted to the research contingent. The survey was conducted in 20062007. The survey data were processed using the statistical program SPSS version 15.0. Results. A total of 1447 IIII year students, of whom 22, 9 % smoke. The most students are smoking to relax. Coffee drink 67, 7 %. 46, 9 % use energy drinks. 78 % use alcohol. Most frequently identified cause - the desire to relax (39, 2 %). 16, 2 % claimed that they have tried drugs. The most common narcotic substance is marijuana, which used 10, 7 % students over the past 30 days and 45, 1 % over a lifetime. The most common method of drug use is smoking (60, 9 % have ever tried drugs). Analyzing the causes of drug use, found that in most cases they are used for several reasons (34, 9 % (95 % CI 24, 92 to 45, 20) or out of curiosity (30, 2 %). Even 86, 3 % (95 % CI 84, 45 to 88, and 04) know enough that psychoactive substances are harmful to their health. Smoking and alcohol use is prevalent among higher school students. 16, 2% students have tried drugs, 6, 9 % students used them. The main psychoactive substance use cause the desire to relax (39, 2 %). Drugs often are used by out of curiosity (62 %). [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30556
Updated:
2021-02-24 12:22:11
Metrics:
Views: 45    Downloads: 9
Export: