Ginčai dėl kunigaikščio Bogdano Oginskio palikimo XX a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ginčai dėl kunigaikščio Bogdano Oginskio palikimo XX a. pradžioje
Alternative Title:
Controversy over duke Bogdan Oginski's legacy at the beginning of the 20th century
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bogdanas Oginskis; Dmitrijus Vornarlarskis; Falsifikacija; Katalikų kunigai; Kunigaikštis; Kunigaikštis Bogdanas Oginskis; Palikimas; Plungė; Rietavas; Testamentas; Testamento klastotės; Vonlarlarski; Bogdan Oginski; Catholic priests; Dmitrij Vornarlarski; Duke; Duke Bogdan Oginski; Falsification; Forged testament; Legacy; Plungė; Rietavas; Testament; Vonlarlarski.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dvasininkija / Clergy; Falsifikacija; Palikimas; Rietavas; Testamentas; Testamento klastotės; Vonlarlarski.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas kunigaikščio Bogdano Oginskio sukaupto nekilnojamo turto paveldėjimo ir testamento klastojimo atvejis XX a. pradžioje. B. Oginskis mirė 1909 m. Nei jis, nei jo anksčiau miręs brolis Mykolas nepaliko jokių tiesioginių įpėdinių. Rusijos aristokratai Vladimiras ir Dmitrijaus Vonlarlarskiai nusprendė pasinaudoti šia situacija. Peterburgo apygardos teismui buvo įteiktas kunigaikščio B. Oginskio asmeninis testamentas, parašytas 1903 m. liepos 9 d. Rygoje. Šiuo aktu miręs kunigaikštis, kaip paskutinysis savo giminės atstovas, pagrindiniu savo įpėdiniu paskyrė savo draugą ir tolimą giminaitį generolą Michailą Vonlarlarskį, turėjusį paveldėti kunigaikščių Oginskių herbą, titulą bei pavardę ir, žinoma, turtą. Generolo mirties atveju palikimas turėjo pereiti vyriausiajam brolio Vladimiro Vonlarlarskio sūnui Dmitrijui Vonlarlarskiui, kuris faktiškai jau ir pretendavo į paveldėtojus. Aukšto rango katalikų kunigai liudijo suklastotą testamentą už pažadus ginti katalikų ir lenkų interesus, finansiškai remti Katalikų bažnyčią. Ikiteisminis tyrimas taip pat ir teismo ekspertizė nustatė, kad pateiktasis testamentas yra netikras. Prisidėję jį falsifikuojant prisipažino ir daugelis kaltinamųjų. Bylos metu visiškai patvirtinta, kad jokio testamento kunigaikštis B. Oginskis nepaliko. Kunigaikščių Oginskių pavardės ir titulo niekas nepaveldėjo ir Plungės bei Rietavo kunigaikščių Oginskių šaka buvo pripažinta pasibaigusia. B. Oginskio turtas turėjo būti padalytas paveldėtojams pagal tose šalyse, kur jis buvo, veikusius paveldėjimo įstatymus.

ENThe article presents the famous attempt to appropriate the Oginski surname, titles and wealth with the help of the forged testament after Bogdan Oginski's death at the beginning of the 20th century. Bogdan Oginski died childless in 1909. Neither him, nor his previously died brother Michal did not leave any direct heirs. Russian aristocrats Vladimir and Dimitrij Vonlarlarski decided to take advantage of this situation. They handed the court the forged testament, whereby B. Oginski purportedly had assigned Michail Vonlarlarski, his friend and distant relative, his sole hair to Dukes Oginski's coat of arms, title, surname and wealth. After Michail's death the legacy had to be passed to his brother Vladimir's son Dmitrij Vonlarlarski. Even Catholic priests of fairly high rank were involved into this forgery case as they had been promised support, including financial support, to the Catholic Church. The pretrial concluded that the testament was a falsification and all the tales Vonlarlarski had been telling were disproved. During the trial it was fully affirmed that Duke Bogdan Oginski had not left any testament; Dukes Oginski surname and titles were not inherited by anybody and Dukes Oginski branch of Rietavas and Plungė was acknowledged to be finished. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30542
Updated:
2019-07-17 11:22:58
Metrics:
Views: 33
Export: