Mykolas Kleopas Oginskis ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo siekiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Kleopas Oginskis ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo siekiai
Alternative Title:
Michał Kleofas Oginski and the striving of the Grand Duchy of Lithuania to restore the independence
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aleksandras I, 1777-1825 (Aleksandr I, Alexander I); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Restauracijos idėjos; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Mykolas Kleopas Oginskis (Michal Kleofas Oginski); Napoleonas Bonapartas (Napoleon Bonaparte); Napoleono karai, 1800-1815 (Napoleonic Wars); Rusijos imperija (Russian Empire); Varšuvos kunigaikštystė; 19 amžius; Žemvaldžiai; Franco-Russian War; Landowners; 19 century; Napoleon Bonaparte; Russian empire; Ideas of the Restoration.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Restauracijos idėjos; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Varšuvos kunigaikštystė; Žemvaldžiai.
Summary / Abstract:

LT1794 m. sukilimas buvo staigus likimo posūkis, paveikęs politiko Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimą, žmogaus ir kompozitoriaus pasaulėjautą bei pasaulėžiūrą. Sukilimas buvo pralaimėtas. Rusijos, Prūsijos ir Austrijos valdovai 1795 m. trečią kartą pasidalijo Abiejų Tautų Respublikos teritoriją. Pralaimėjus sukilimą, M. K. Oginskis 1794 m. gruodžio 7 d. svetima Michailovskio pavarde emigravo į užsienį. Čia jis nenustojo rūpintis žlugusios valstybės atkūrimu – energingai dalyvavo emigrantų veikloje. Nesulaukęs paramos idėjoms atkurti Abiejų Tautų Respubliką Prancūzijai padedant, 1802 m. pradžioje, pasinaudodamas caro Aleksandro I paskelbta amnestija, M. K. Oginskis grįžo iš emigracijos. Greta intensyvaus kultūrinio ir ūkinio gyvenimo jis ir toliau išliko aktyvus politikas, pagrindinius savo veiklos tikslus siejęs su Lietuvos valstybės atkūrimu. Šiame pranešime, remiantis M. K. Oginskio „Atsiminimais“ ir gausia temos istoriografija, apžvelgiamos šios istorinės asmenybės pastangos atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę XIX a. antrajame dešimtmetyje. M. K. Oginskio, politiko, visuomenės ir kultūros veikėjo, vaidmuo Lietuvos ir Lenkijos valstybėje, jo indėlis siekiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo buvo labai svarbūs. Tai, kad daugelio planų jam taip ir nepavyko įgyvendinti, nereiškia, kad M. K. Oginskio veikla neturėjo prasmės. Jo darbus tęsė ir idėjas puoselėjo sūnus Irenėjus, vaikaitis Bogdanas, neleidę užgesti kunigaikščių Oginskių žvaigždei Lietuvos padangėje.

ENOn the basis of the reminiscences of Michal Kleofas Oginski and the works of professor Bronius Dundulis, dedicated to the issues of Lithuanian independence on the eve of Franco-Russian War, the article reviews the striving of Michal Kleofas Oginski to restore the independence of the Grand Duchy of Lithuania in 1810-1811. It is highlighted that there were some landowners who were against the autonomy of Lithuania: big Russian landowners having manors in the annexed provinces, which they treated Russian lands (territories of Lithuania and others annexed during the Divisions of Polish-Lithuanian state) as well as the ruling circles of the Duchy of Warsaw who saw the possibility (in the projects of M.K. Oginski and his supporters) for Lithuania to withdraw the union with Poland and to start a new union - with Russia. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30541
Updated:
2022-03-13 19:01:25
Metrics:
Views: 37
Export: