Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas
Alternative Title:
Michał Kazimierz Oginski and his musical inheritance
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baleto ir muzikos mokykla; Dainos; Kūryba; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mecenatas; Muzikinis paveldas; Muzikos mokykla; Mykolas Kazimieras Oginskis; Mėgėjiškas muzikavimas; Mėgėjų muzika; Operos ir baleto teatras; Orkestras; Slanimas; Slonimas; Teatras; Amateur music; Ballet and music school; Creation; Maecenas; Michal Kazimierz Oginski; Music school; Musical inheritance; Opera and Ballet Theatre; Orchestra; Slonim; Songs; Theatre.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Kūryba; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mecenatas; Mėgėjų muzika; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville; Orkestras; Slanimas; Slonimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Mykolo Kazimiero Oginskio (1728–1800 m.) mecenatinė ir muzikinė veikla. Autorė teigia, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonas buvo įvairių valstybinių politinių procesų, turėjusių įtakos ne vienos valstybės likimui, dalyvis, kartu jis buvo stambaus kultūros centro Slanime kūrėjas. Čia jis plėtojo plačią kūrybinę veiklą, mecenatystę, o tai darė didžiulę įtaką Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Aptardama M.K. Oginskio asmenybę, autorė teigia, kad tai buvo visapusiškai talentingas žmogus: jis domėjosi filosofija, puikiai piešė, rašė eiles, grojo keliais muzikos instrumentais ir kūrė muziką. Ypatingą šlovę Slanimo miestui atnešė etmono įkurtas operos ir baleto teatras, tapęs talentingų vietinių ir užsienio muzikantų bei artistų susibūrimo centru. Slanimo muzikos centras garsėjo stambiausiu ano meto orkestru, kuriame buvo 109 instrumentai. Autorė pažymi, kad M.K. Oginskis buvo geras smuikininkas, grojo duetu su R. Kreutzeriu ir J. P. J. Rode, o nuosavame orkestre atlikdavo pirmo smuiko partiją, grojo solo koncertuose smuikui. Jo repertuare buvo G. B. Viotti, R. Kreutzerio, F. J. Haydno, L. Bokerini, L. van. Beethoveno ir kitų žymių kompozitorių kūriniai. Autorė daro išvadą, kad paties M. K. Oginskio kūriniai priskirtini buitinės, mėgėjų muzikos vandenynui, kuris savo gyvais, kasdieniniam gyvenimui artimais garsais maitino aukštosios profesionalios kūrybos pasaulį.

ENThe presentation deals with the musical activity of Micha Kazimierz Oginski, the great hetman of the Grand Duchy of Lithuania, in Slonim in the second half of XVIII century. It is stated that in Slonim Micha Kazimierz Oginski founded the Opera and Ballet Theatre which was famous for that time largest orchestra having 109 instruments and he funded Slonim ballet and music school. As a patron M. K. Oginski paid the most attention to musical activity and considered it one of the most important priorities. It is stated that musical inheritance of Micha Kazimierz Oginski is not large: Polonaise for violin and grand piano (published in 1902), 14 songs for vocal, supported by 2 violins and bass (published in 1788) and 12 solo songs (manuscript of 1770). The musical works of Micha Kazimierz Oginski represent the everyday, amateur music which fed the world of professional creation by its lively sounds. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30540
Updated:
2022-01-17 11:25:05
Metrics:
Views: 15
Export: