Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyriaus veikla (1873-1902 m.) : pastangos humanizuoti visuomenę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyriaus veikla (1873-1902 m.): pastangos humanizuoti visuomenę
Alternative Title:
Activity of Rietavas branch of Russian animal care society (1873-1902): attempts to humanize society
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bagdonas Oginskis; Baudžiavos panaikinimas; Laurynas Ivinskis; Mykolas Oginskis; Rietavo skyrius; Rusijos gyvūnų globos draugija; Spauda; Veterinarijos klinika; Veterinarijos klinikos; Visuomeninės organizacijos; Žemės ūkio paroda; Žemės ūkio parodos; Abolishment of serfage; Agricultural exibition; Agriculture exibitions; Bogdan Oginski; Laurynas Ivinskis; Michal Oginski; Press; Public societies; The Rietavas Branch; The Russian Animal Care Society; Veterinary clinic.
Keywords:
LT
Baudžiavos panaikinimas; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Parodos / Exhibitions; Rietavo skyrius; Spauda / Press; Visuomeninės organizacijos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti, kaip po baudžiavos panaikinimo 1861 m. viešos draugijos stengėsi diegti humaniško elgesio su gyvūnais normas Lietuvos visuomenėje. Analizuojama pirmosios gyvūnų globos draugijos – Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyriaus – veikla. Kunigaikščių Bogdano ir Mykolo Oginskių, kelių aplinkinių dvarininkų, kunigų bei medikų iniciatyva įsteigta visoje Rusijos imperijoje veikusios draugijos atšaka – Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyrius. Rusijos gyvūnų globos draugijos ir jos Rietavo skyriaus veiklos tikslas buvo ginti gyvūnus nuo žiauraus elgesio su jais ir rūpintis gyvūnų laikymo sąlygų gerinimu. Daugiausiai dėmesio skirta gyvulių užkrečiamųjų ligų masinio plitimo (epizootijų) prevencijai ir sergančių gyvulių gydymui. Pagrindinės galvijų infekcinių ligų prevencijos priemonės – medicinos kontrolė ir gyventojų švietimas. 1873 m. Rietave atidaryta visus to meto standartus atitinkanti veterinarijos klinika sergantiems gyvuliams gydyti. 1875 metais pradėtos rengti žemės ūkio parodos, turėjusios didelę reikšmę augalininkystės ir gyvulininkystės vystymuisi. Parodose buvo demonstruojami ūkininkų pasiekimai, naujos galvijų veislės, bet pirmas ir svarbiausias tikslas – naujos priemonės ir metodai, palengvinantys gyvulių laikymo bei darbo sąlygas. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article is aimed at revealing how after the abolishment of serfage in 1861 public societies were trying to introduce the norms of humane treatment of animals into Lithuanian society. In the paper the activities of the first animal care society, "Rietavas branch of Russian animal care society", established in Rietavas, a small town of Lithuania, is analysed. The branch of the society, which was functioning in the entire Russian Empire, was established on the initiative of Dukes Bogdan and Michal Oginski, a few local landlords, priests and medics. The aim of Rietavas branch members, as well as the entire society, was the struggle to protect animals against cruel treatment and generally improve the conditions under which they were kept. A lot of attention was drawn to fighting epizootics and the treatment of farm animals. Medical control and the education of population were invoked as the means of prevention of infectious diseases of farm animals. A veterinary clinic meeting all the standards of veterinary of those times was opened in Rietavas in 1873 for treatment of farm animals. Agriculture exhibitions which started in 1875 were important for general development of agriculture, and especially stockbreeding. The achievements of local farmers, new breeds of stock were displayed, but first and foremost - new means and methods which could improve life and work conditions of farm animals. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30494
Updated:
2019-07-17 11:23:39
Metrics:
Views: 31
Export: