Mykolas Mikalojus Oginskis ir Telšių istorinė heraldika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Mikalojus Oginskis ir Telšių istorinė heraldika
Alternative Title:
Michał Mikołaj Oginski and historic heraldry of Telšiai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Heraldika; M. Oginskis; Mykolas Mikalojus Oginskis; Telšiai; Telšių miesto herbas; Coat of arms of Telšiai town; Heraldry; M. Oginski; Michal Mikolaj Oginski; Telšiai.
Keywords:
LT
Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Telšiai; Rusija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Telšių apskrities bajorų vadovo ir miesto galvos kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849-1902 m.) veikla, atkuriant istorinę Telšių miesto heraldiką ir dėl to kilusio skandalo pasekmės. XIX a., kai 1843-1845 m. buvo galutinai suformuota rusiška Lietuvos gubernijų ir apskričių heraldika, senieji simboliai, atsiradę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikais, galima sakyti, buvo visai išstumti iš viešojo gyvenimo. Tačiau kunigaikštis M. M. Oginskis 1881-1885 m. atkūrė istorinę simboliką – užsakė miesto herbą su šv. Stanislovo atvaizdu. Sunku patikėti, kad jis nežinojo Rusijos miestų ir apskrities herbų specifikos. Greičiau atvirkščiai, nes kai M. M. Oginskiui prireikė aiškintis (jis buvo puolamas ir gubernijos valdžios, ir rusiškos spaudos), jis tuoj pat surado silpniausiąją rusiškos miestų heraldikos vietą, pabrėždamas, kad 1845 m. herbas buvo duotas ne Telšių miestui, o apskričiai. Šis teisinis argumentas ne tik leido ginti istorinę simboliką ir sušvelninti konfliktą, bet kartu privertė aiškintis ir oponentus. Galimas dalykas, kad šis įvykis M. M. Oginskiui atsirūgo. Apie dešimt metų išbuvusį Telšių apskrities bajorų vadovu, 1886 m. šiose pareigose jį pakeitė patikimesnis Aleksandras Šulcas. Apskritai senosios simbolikos sugrąžinimą Telšiams reikėtų laikyti vienu iš gražiausių XIX a. antrosios pusės kovos prieš rusifikaciją epizodų. Prie šios kovos nemažai prisidėjo ir M. M. Oginskis.

ENThe article discusses Duke Michal Mikołaj Oginski's (1849-1902) work on restoring historic heraldry of Telšiai town from 1881 to 1885 and the response to his work in Vilnius press of that time. The conclusion has been made that Duke Michal Mikołaj Oginski's work on restoring historic heraldry of Telšiai town was unique in Lithuania. The knowledge of particularities of coats of arms of towns and counties of Russia allowed Oginski to detect the weakness of Russian town heraldry by revealing the fact that in 1845 the coat or arms was assigned not to Telšiai town, but the county. This legal argument not only allowed to protect historic heraldry and assuage the conflict, but also obliged the opponents to defend themselves. It is possible that this case had some consequences for Oginski; after being the leader of Telšiai county noblemen, in 1886 he was replaced by more loyal to the Empire Alexander Schulz. Generally speaking, the restitution of old heraldry to Telšiai should be treated as one of the finest moments in the fight against russification in the second half of the 19th century, which Micha Mikołaj Oginski contributed to considerably. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30493
Updated:
2019-07-17 11:21:14
Metrics:
Views: 19
Export: