Lietuvos sakralinė dailė 2: Lietuvių liaudies menas : recenzija

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisRecenzija / Book review
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvos sakralinė dailė 2: Lietuvių liaudies menas
Kita antraštėLithuanian Sacral Art 2: the Folk Art of Lithuania
AutoriaiUrbonienė, Skaidrė
LeidinyjeLietuvos etnologija . 2006, 5 (14), p. 226-230
Recenzuojama knyga: Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 2, Lietuvių liaudies menas, XVII-XX a 2003. 205 p
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuvių liaudies menas; Lietuvos sakralinė dailė; Liaudies taikomoji dailė; Lietuvos dailės muziejus
ENLithuanian folk art; Lithuanian sacred art; Folk arts and crafts; Lithuanian Art Museum
Santrauka / Anotacija

LTLeidinyje publikuojama per 300 liaudies skulptūros, mažosios architektūros, grafikos, tapybos kūrinių, procesijų atributų bei kalendorinių švenčių atributų. Pirmasis leidinio skyrius skirtas mažajai liaudies architektūrai ir Vinco Svirikio kryžiams. Antrasis skyrius skirtas Kazio Rimonio piešiniams. Spausdinama trumpa dailininko biografija. Du skyrius – „Lietuvių liaudies skulptūra“ ir „Lietuvių liaudies tapyba“ sudarė ir įvadus parašė Marija Kuodienė. Penktąjį leidinio skyrių, skirtą liaudies raižiniams, parengė M. Kuodienė, įvadą parašė V. Gasiūnas. Publikuojama 16 raižinių. Šeštąjį skyrių „Įvairūs sakraliniai dirbiniai“ parengė ir įvadą parašė I. Ūdraitė. Šis skyrius vienas iš kukliausių, jame skelbiami tik 6 objektai. Septintasis skyrius skirtas bažnytinėms procesijoms ir jų atributams. Paskutinis – aštuntasis skyrius skirtas verboms ir margučiams. Įvade „Vilniaus verbos“ I. Ūdraitė aptaria išskirtinį reiškinį – Vilniaus verbas, kurios savo forma ir paskirtimi skyrėsi nuo tradicinių verbų. Didžiausia leidinio vertė yra ne tik puikios kokybės nuotraukos, bet ir vertingos informacijos teikianti išsami metrika, kurioje atsispindi objekto charakteristika nuo fizinių savybių iki platesnio konteksto. Šis leidinys puikiai pristato lietuvių tautos kūrybinį palikimą.

ENThe publication publishes more than 300 folk sculptures, works of traditional architecture, graphic arts, and paintings, as well as processional and festival attributes. The first chapter of the publication presents traditional architecture and Vincas Svirikis’ crosses. The second one presents Kazys Rimonis’ drawings and provides a concise biography of the painter. Two chapters – “Lithuanian folk sculpture” and “Lithuanian folk painting” – were edited and given introductions by Marija Kuodienė. The fifth chapter of the publication on folk carvings was prepared by M. Kuodienė, and the introduction was written by V. Gasiūnas. Sixteen carvings are published. The sixth chapter “Various sacral articles” was prepared and its introduction was written by I. Ūdraitė. This chapter presents only six artefacts. The seventh chapter covers church processions and their attributes. The final eighth chapter covers palm fronds and Easter eggs. In its introduction “Vilnius’ palm fronds”, I. Ūdraitė discusses a remarkable phenomenon – Vilnius’ palm fronds, which differed in their form and purpose from the traditional palm fronds. The publication’s greatest value is not only its excellent pictures but also a wealth of detailed information provided on the physical qualities and the wider context of artefacts. This publication gives an excellent presentation of the creative heritage of the Lithuanians.

ISSN1392-4028
Mokslo sritisMenotyra / Arts
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3049
Atnaujinta2018-12-17 11:45:10
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 3