Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio pažiūros - epochų virsmo atspindžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio pažiūros - epochų virsmo atspindžiai
Alternative Title:
Musical view of the duke Michał Kleofas Oginski - reflections of epochal transformation
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompozitorius; Laiškai; M. K. Oginskis; Atsiminimai; Muzikiniai esė; Muzikinės pažiūros; Mykolas Kleopas Oginskis (Michal Kleofas Oginski); Vieša muzikos kultūra; XVIII-XIX a. dvasia; Composter; Letters; M. K. Oginski; Michal Kleofas Oginski; Music; Music essays; Public musical culture; Spirit of XVIII-XIX centuries; The memoirs.
Keywords:
LT
Atsiminimai / Memories; Kompozitorius; Laiškai / Letters; Muzika / Music; Vieša muzikos kultūra; XVIII-XIX a. dvasia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami žymaus XVIII–XIX amžių sandūros LDK bei Rusijos imperijos politinio veikėjo, memuaristo, kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) muzikiniai įsitikinimai. Straipsnio autorė apžvelgia kunigaikščio muzikinės refleksijos poreiškius, įvardija jų savitumą. Tyrimas paremtas mažiau žinomais dokumentiniais šaltiniais. Darbe parodoma, kad muzikinės Oginskio pažiūros atspindi XVIII–XIX a. Lietuvos ir bendraeuropinės muzikinės kultūros ypatumus. Esė, laiškuose, memuaruose išsakytos mintys atskleidžia ne vien kompozitoriaus, bet ir valstybininko, mecenato, giminės atstovo kultūrinių interesų spektrą. Muzikiniai Oginskio įsitikinimai buvo sudėtingos pereinamosios politinės, socialinės, kultūrinės epochos atspindys. Oginskio refleksija, jo kaip atlikėjo praktika ir kūryba įrodo bendraeuropinės ir vietinės didikiškos muzikinės kultūros tęstinumą. Oginskio „Laiškuose apie muziką“ ryški Apšvietos ideologinė ir estetinė įtaka. Kunigaikščio įsitikinimuose maža tautinio dėmens – matyti universalistinis šviečiamasis asmenybę formavusios muzikinės kultūros pobūdis. Oginskio pasisakymai Lietuvos muzikinės kultūros kontekste sąlygiškai gali būti laikomi pirmaisiais esė pobūdžio muzikiniais poreiškiais, dar kartą patvirtinančiais ypatingą XVIII–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo pakilumą. Muzikinė Oginskio mintis yra to meto muzikinės raštijos ir muzikinės kultūros žanrinio įvairiapusiškumo atspindys.

ENThe article deals with the attitude of Michal Kleofas Oginski (1765-1833), the famous political person, memoirist and composer, towards music, its features in the context of musical thought of XVIII-XIX centuries. The publication uses less known documentary data revealing the musical view of M.K. Oginski. The article is based on the documentary material kept in the Lithuanian State Historical Archive and in the Manuscript Department of Vilnius University Library, the most significant publications on the discussed topic, the memoirs, letters and music essays of the composer. There is applied the descriptive method and the method of scientific research of synthesis. It is stated that musical view of M.K. Oginski reflects the features of art culture and time spirit of XVIII-XIX centuries and it is the example of public musical culture and manors of that year of the Grand Duchy of Lithuania. The conclusion is reached that musical view of M.K. Oginski is probably conservative in terms of chronological, stylistic and cultural entirety context. [text from author]

Related Publications:
Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė : ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose / Adam Stankevič. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : visuomenė, kasdienybės istorija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2018. P. 98-115.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30489
Updated:
2019-07-17 11:24:09
Metrics:
Views: 25
Export: