Mykolas Kleopas Oginskis 1794 m. sukilimo verpetuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Kleopas Oginskis 1794 m. sukilimo verpetuose
Alternative Title:
Michał Kleofas Oginski in the flow of the rebellion of 1794
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1794 m. sukilimas; 1794 sukilimas; Daugpilis, Rusija; M.K. Oginskis; Minskas; Mykolas Kleopas Oginskis (Michal Kleofas Oginski); Vilnius; 1794 uprising; Daugavpils, Russia; M.K. Oginskis; Michael Kleopas Oginski; Minsk; The 1794 rebellion; Vilnius.
Keywords:
LT
Daugpilis, Rusija; Minskas.
Summary / Abstract:

LTMykolas Kleopas Oginskis žinomas kaip politikas, diplomatas, puikus kompozitorius. M. K. Oginskio pavardė istoriografijoje apie 1794 m. sukilimą sutinkama gana dažnai, tačiau dažniausiai tik kažkokio įvykio kontekste. Ribinės situacijos ar laikotarpiai (toks, be abejo, buvo 1794 m. sukilimas), kai sprendžiamas tautos, valstybės likimas, asmeninės gerovės ar net gyvybės klausimas, žmogaus atsakas, reagavimas į tokias situacijas geriausiai atspindi jo vertybių sistemą, moralines nuostatas. Vienas svarbiausių šaltinių, leidžiančių susipažinti su įvairiapuse M. K. Oginskio veikla, yra jo „Atsiminimai“. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip M. K. Oginskis atrodo savo „Atsiminimuose“, kaip atsiskleidžia 1794 m. sukilimo, kurį jam teko pergyventi, metu. Pasinaudojant kitais šaltiniais, aiškinamasi, kiek yra teisingos jo pateikiamos žinios apie savo sprendimą dalyvauti sukilime, apžvelgiama M. K. Oginskio veikla sukilimo metu. Straipsnyje dėmesys sutelktas į paties M. K. Oginskio veiksmus per sukilimą, nenagrinėjant įvairių „Atsiminimuose“ aprašytų sukilimo epizodų, kuriuose M. K. Oginskis asmeniškai nedalyvavo. Svarbiausias šaltinis M. K. Oginskio veiklai atskleisti yra jo buvusio sekretoriaus M. Nielubovičiaus Tukalskio paskelbta „Atsiminimų“ kritika, taip pat sukilimo metu leista periodinė spauda. Nemažai informacijos apie M. K. Oginskio karinę veiklą yra E. Aniščenko parengtuose 1794 m. sukilimo šaltinių rinkiniuose. Gardino tvarkomosios komisijos protokolai papildo žinias apie nevienareikšmiškai vertinamą M. K. Oginskio sulaikymą Prūsijos pasienyje.

ENThe fact about participation of Michal Kleofas Oginski in the rebellion of 1794 presented in his memoirs in essence is true and grounded by other sources, however, some episodes, which could be a stain on his biography, were concealed or in sufficiently showed. M.K. Oginskis decision to take part in the rebellion could be determined not by deep believes but by occasional circumstances or even the try to save his good name. M.K. Oginski allocated many resources for the needs of the rebellion. At the beginning of the rebellion he was elected into the main Lithuanian rebels' institution Supreme National Council but he was not very active there. M.K. Oginski did not lack organizational abilities and energy but his military actions were not marked by larger achievements, maybe, on the contrary, his raid towards Minsk and an attempt to occupy Daugavpils were not successful, even though they were strategically significant, they can be treated as failures. [text from author]

Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės saugumo deputacijos organizacijos ir veiklos bruožai 1794 m / Eduardas Brusokas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. P. 148-164.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30488
Updated:
2019-07-17 11:25:44
Metrics:
Views: 32
Export: