Sprachen und Kulturen im Globalisierungsprozess. Ein Vergleich zwischen Deutschland und Litauen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Sprachen und Kulturen im Globalisierungsprozess. Ein Vergleich zwischen Deutschland und Litauen
Alternative Title:
Languages and cultures in the process of globalisation. Comparison of Lithuania and Germany
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 437-454. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbų kontaktai / Language contacts; Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tarpkultūriniam vokiečių ir lietuvių kalbų gretinimui. Jame nagrinėjami ir lyginami skoliniai dabartinėse lietuvių ir vokiečių kalbose, taip pat anglų kalbos įtaka jų vartosenai. Tiek vokiečių tiek lietuvių kalbose suaktyvėjus svetimžodžių vartosenai ryškios ir kitos tendencijos – keisti senuosius skolinius naujais, plėsti šių žodžių reikšmes, suteikti jiems ir perkeltinių reikšmių, metaforizuoti. Naujų reikšmių atsiradimą abejose kalbose dažnai sąlygoja anglų kalba, kurios įtaka ir vaidmuo kalbinės globalizacijos procesuose ypatingai ryški. Straipsnyje pateikiama gausi empirinė medžiaga, iliustruojanti skolinių vartoseną, nustatomi panašumai ir skirtumai tarp gretinamų kalbų. Kadangi anglų kalbos įtaka ypač stipri jaunimo diskurse, atskirai analizuojami Vokietijos ir Lietuvos jaunimo kalbos pavyzdžiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Kalbų kontaktai; Skoliniai; Conglobulation; Laguage contact; Borrowing.

ENThe article is devoted to inter-cultural comparison of German and Lithuanian languages. The author examines and compares loanwords in contemporary Lithuanian and German languages, also the influence of English on their use. As the use of foreign words in both German and Lithuanian languages increased, other trends also become pronounced: old loanwords are replaced by new ones, meanings of these words are extended, and they are given figurative, metaphorical meanings. Emergence of new meanings in both languages is often conditioned by English language, whose influence and role in the process of linguistic globalization is particularly prominent. The article provides abundant empirical material illustrating loanword use patterns, establishes similarities and differences between compared languages. Since the influence of English language is especially prominent in youth discourse, the author separately analyzes examples of German and Lithuanian youth language.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3047
Updated:
2013-04-28 15:46:03
Metrics:
Views: 8
Export: