Karo muziejaus vaidmuo kuriant švenčių tradicijas Kaune 1921–1930 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karo muziejaus vaidmuo kuriant švenčių tradicijas Kaune 1921–1930 m
Alternative Title:
Role of the Military Museum in creating festival traditions in Kaunas (1921–1930)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2008, 9, p. 169-202
Keywords:
LT
1918-1940. Lietuva tarpukario metais.
Summary / Abstract:

LTKaro muziejaus kūrimo idėja iškilo ir buvo brandinama nuo 1919 m., bet reali pradžia padaryta tik 1921 m. sausio 22 d., pasirodžius Krašto apsaugos ministerijos įsakymui. Muziejaus steigimo tikslas – sukurti nuolatinį paminklą, kuriame eksponatai ateities kartoms atskleistų Lietuvos kelią į nepriklausomybę, kovas dėl laisvės, Lietuvos kariuomenės kūrimą. Muziejus buvo atidarytas 1921 m. vasario 16 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Nuo pirmųjų darbo dienų muziejus organizavo Nepriklausomybės dienos minėjimus. Tradicija rinktis ir švęsti vasario 16-ąją Karo muziejaus sodelyje išsaugota iki mūsų dienų. Taip pat muziejuje gyvuoja graži tradicija švęsti gegužės 15-ąją – Steigiamojo Seimo sušaukimo dieną, spalio 9-ąją – Vilniaus praradimo, Kariuomenės dieną, Vėlines. 1921 m. spalio 16 d. Karo muziejaus sodelyje pastatytas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. Paminklas tapo išskirtine traukos vieta ne tik kauniečiams, bet ir visiems lietuviams.Vyriausybės atstovai, užsienio svečiai, visuomenė siekė pagerbti karius, žuvusius kovose už laisvę. Karo muziejaus sodelyje stovintis paminklas ir šventės kasmet sutraukdavo vis daugiau ir daugiau žmonių. Gimė graži tradicija rinktis prie muziejaus švenčių ar gedulo dienomis. Karo muziejaus erdvė buvo tinkama įvairiems renginiams organizuoti. Neeilinė asmenybė, Karo muziejaus įkūrėjas ir organizatorius generolas leitenantas Vladas Nagevičius daug dėmesio skyrė švenčių tradicijų muziejuje ir sodelyje kūrimui. Tradicijos išliko tautos atmintyje ir buvo atgaivintos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Istorinių įvykių ir metinių minėjimai; Karo muziejus; Kaunas; Lietuvos valstybingumo simboliai; Paminklai; Pilietinės šventės; Tarpukario Lietuva; Tautinės šventės; Valstybinės šventės; Vytauto Didžiojo karo muziejus; Įkūrimas; Celebrations of historical events and anniversarys; Foundation; Interwar Lthuania; Kaunas; Kaunas town; Militaru museum; Monuments; National festivals; National holidays; The Military Museum of Vytautas The Great; The signs of the Lithuanian statehood.

ENIntentions to establish the Military Museum can be first seen in 1919, although real steps were taken only on 22nd January, 1921 when an order of the Minister of National Defence was released. The aim of the establishing museum was to create an eternal monument which would memorialize Lithuania's way to independence, fights for freedom and creation of the army for the future generations. The museum was opened on 16th February, 1921, the day of restoration of Lithuanian Independence. Thus from the first years, the museum became an active organizer of commemoration of this date. The tradition to gather and celebrate the 16th of February in the garden of the Military Museum has been preserved to the present days. Furthermore, the Military Museum has a nice tradition to commemorate such festivities as the gathering of Constitutive Assembly on the 15th of May, All Soul's Day, Vilnius loss on the 9th of October and the Army Day. On 16th October, 1921, a monument memorializing people who gave their lives for Lithuania's freedom ("Žuvusiems už Lietuvos laisvę") was built in the garden of the Military Museum. The monument became an exceptional place of attraction not only for Kaunas citizens, but also for all Lithuanians.Representatives of the government, foreign visitors and society at large felt necessity to honour the soldiers who died in the fights for freedom. The monuments built in the garden of the Military Museum and celebrations of their opening attracted more and more people every year. Thus it became a nice tradition to gather at the museum during a number of festivals to celebrate or mourn. The space of the Military Museum was suitable for a variety of events. An outstanding personality, the founder and organizer of the Military Museum lieutenant-general Vladas Nagevicius had a considerable influence on creating festival traditions in the Military Museum and its garden. The traditions survived in the memory of the nation and were reborn after the restoration of Lithuanian independence. [text from author]

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30346
Updated:
2018-12-17 12:22:54
Metrics:
Views: 37    Downloads: 17
Export: