Mykolas Kazimieras Oginskis - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Kazimieras Oginskis - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas
Alternative Title:
Michał Kazimierz Oginski - grand hetman of the Grand Duchy of Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Didysis etmonas; Etmonas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); M.K. Oginskis; Mykolas Kazimieras Oginskis; Grand hetman; Hetman; M.K. Oginskis; Micha Kazimierz Oginski; The Grand Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
Didysis etmonas; Etmonas; Kariuomenė / Army; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
Summary / Abstract:

LTViena svarbiausių pareigybių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo etmono vyriausiojo kariuomenės vado pareigybė. Etmonas ne tik vadovavo kariuomenei mūšyje, bet taip pat buvo atsakingas už kariuomenės administravimą, jos finansų tvarkymą, kariuomenės teisę (leido etmono artikulus), tam tikra dalimi netgi užsienio politiką. Oginski giminės istorijoje karine veikla pasižymėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko etmonas Jonas Jackus Steponas Oginskis ir du didieji etmonai Grigas Antanas ir Mykolas Kazimieras Oginskiai. Iki šiol istoriografijoje ypač kritiškai vertinama paskutiniojo Oginski giminės etmono M. K. Oginskio asmenybė ir jo karinė veikla. M. K. Oginskio biogramose akcentuojamas dar XVIII a. amžininkų išreikštas požiūris, kad M. K. Oginskis buvo daugiau muzikas, nei karys. Šio straipsnio tikslas apžvelgti paskutiniojo Oginski giminės etmono M. K. Oginskio biografiją ir įvertinti, kokią reikšmę jo vadovavimas turėjo Lietuvos kariuomenei, siekiant atsakyti klausimą, ar iš ties visa karinė M. K. Oginskio veikla buvo vien neigiama. Straipsnio pagrindą sudaro 2006 m. konferencijoje Rietave perskaitytas pranešimas apie M. K. Oginskį, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didįjį etmoną, autoriaus tyrimai Karo komisijos ir Baro konfederacijos temomis bei naujausia M. K. Oginskio biografija, paskelbta 2008 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos iniciatyva išleistoje knygoje „Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai, t.1: LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai“.

ENOne of the most important positions in the Grand Duchy of Lithuania was a position of the hetman, the commander-in-chief. The hetman commanded to the army in a battle and was responsible for the military administration, the management of its finances, the military law (issued hetman's articles) and, partially, for the foreign policy. In the history of Oginski family, the following people were distinguished by their military activities: Jan Samuelowicz Samuelewicz Oginski, a field hetman of the Grand Duchy of Lithuania, and two great hetmans Grzegorz Antoni Oginski and Michal Kazimierz Oginski. Up to now, the personality and military activity of the last hetman of Oginski family Michal Kazimierz Oginski was especially critically evaluated in the historiography. It was emphasized in his biograms that according to the contemporaries of the 18th c. he was more a musician than a soldier. An aim of the article is to review the biography of the last hetman of Oginski family and evaluate the importance of his leadership to the Lithuanian army in order to reveal whether all military activities of Michal Kazimierz Oginski were only negative. The article is based on a report that was given in a conference in Rietavas in 2006 about Michal Kazimierz Oginski as the Great Hetman of the Grand Duchy of Lithuania, the author's researches on the topics of the Military Commission and the Bar Confederation and the newest biography of Michal Kazimierz Oginski which was published in a book “Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai, t.1: LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai” by the initiative of the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania in 2008.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30325
Updated:
2022-01-17 11:21:34
Metrics:
Views: 32
Export: