Oginskiai viešajame XVIII a. valstybės gyvenime

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oginskiai viešajame XVIII a. valstybės gyvenime
Alternative Title:
Symbols of power of Oginski family officials
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Heraldika; Ikonografija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Oginskiai; Pareigūnai; Valdžios simboliai; Valdžios ženklai; Heraldry; Iconography; Officials; Oginskai; Oginski family; Symbols of power; The symbols of power.
Keywords:
LT
Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Ikonografija / Iconography; Kariuomenė / Army; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pareigūnai.
EN
Officials; Oginskai; Oginski family; Symbols of power.
Summary / Abstract:

LTNuo viduramžių buvo įprasta, kad žmogaus statusas visuomenėje, jo kilmė, užimamos pareigos yra išskiriamos tam tikrais simboliais - drabužių sukirpimu, spalvomis, tam tikrais atributais. Asmenys, užimantys kokias nors pareigas, buvo išskiriami jų valdžią pažyminčiais ženklais - insignijomis. Kalbant apie Oginskius, reikėtų išskirti dvi insignijų grupes: pirmoji simbolizavo jų kilmę, antroji - užimamas pareigas. Oginskiai save kildino iš Smolensko dalinių kunigaikščių, todėl greta pavardės ir pareigybių pavadinimų giminė titulavosi kunigaikščio titulu. XVII-XVIII a. kai kurių giminės narių titulatūroje jį pakeitė grafo titulas. Giminės heraldikoje Oginskiai vaizdavo kunigaikštiškas insignijas - kepurę ir šermuonėlio kailio mantiją. Grafo titulas giminės heraldikoje beveik neatsispindėjo. Insignijos žymėjo pareigūnų statusą ne tik kasdienėje jų veikloje, bet ir ikonografijoje. Todėl vien tik žvilgtelėjus į portretą, herbą ar antspaudą būdavo aišku, kokią vietą visuomenėje ir valstybėje užima jo savininkas. Kanclerio pareigybę nuo XVI a. vidurio simbolizavo jo saugomas valstybės spaudas. Maršalo valdžios ženklu panašiu metu tapo prabangi ilga lazda. Iždininko pareigybę simbolizavo du auksiniai raktai, kartu buvę ir valstybės iždo simboliu. Etmono simboliu Lietuvoje ir Lenkijoje nuo XVI a. antrosios pusės buvo buožė – rytietiškos kilmės simbolis, perimtas iš turkų ir totorių kariuomenių, kur simbolizavo karo vadą. Vaivados valdžios ženklu buvo kalavijas. Kanclerių spaudai, maršalų lazdos ir iždininkų raktai būdavo įteikiami seime iškilmingos ceremonijos metu.

ENSince the Middle Ages it was usual that a person's status in the society, origin and position were distinguished by certain symbols, ex.: dressmaking cut, colours and certain attributes. People having certain positions were distinguished by signs called insignia which marked their authorities. Talking about Oginski family, two groups of insignia should be distinguished: the first symbolised their origin, another position. Oginski family originated itself from partial dukes from Smolensk, therefore next to the surname and positions, the family used a title of the duke. At the 17th–18th c., it was changed by a title of the count in the titles of some family members. In the heraldry of the family, Oginski family presented duke insignia, a cap and a mantle of the ermine. The count's title was almost not reflected in the family's heraldry. Insignia marked the status of officers not only in daily life activities, but in iconography, as well. Therefore, after having a look to a portrait, a coat of arms or a stamp, the position in the society and the state of its owner was clear. From the middle of the 16th c., the chancellor's position was symbolised by the stamp of his protected state. At a similar time, a luxurious long staff became a sign of a marshal's government. A treasurer's position was symbolised by two golden keys which were a symbol of the state's treasury, too. Since the second half of the 16th c., in Lithuania and Poland a hetman's symbol was a mace which is a symbol of a military leader. It has an oriental origin and is taken from Turkish and Tartar armies. A sign of the voivode's government was a sword. The stamps of chancellors, staffs of marshals and keys of treasurers were given in the parliament during the solemnities.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30322
Updated:
2022-01-17 11:17:39
Metrics:
Views: 19
Export: