Oginskių giminės pėdsakai Žemaitijoje XVI a. pabaigoje (pagal Žemaitijos žemės teismo knygas)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oginskių giminės pėdsakai Žemaitijoje XVI a. pabaigoje (pagal Žemaitijos žemės teismo knygas)
Alternative Title:
Traces of the Oginski family in Samogitia in the end of the XVI century (according to the books of Samogitian land court)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Oginskiai; Oginskių giminė; Žemaitija (Samogitia); Žemaitija XVI a.; Žemaitijos žemės teismo knygos; Books of Samogitian Land Court; Oginskai; Oginski family; Samogitia; The Grand Duchy of Lithuania; Žemaitija (Samogitia) in the XVI century.
Keywords:
LT
Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žemaitijos žemės teismo knygos.
EN
Books of Samogitian Land Court; Oginskai; Oginski family; Samogitia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai aprašomas Oginskių šeimos įsitraukimo į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinį elitą epizodas, susijęs su Trakų pakamariu kunigaikščiu Bogdanu Oginskiu. Pagrindinis dėmesys skiriamas kunigaikštytės Onos Oginskytės (Oginska), B. Oginskio sesers, biografijai. Straipsnio pabaigoje skelbiami du rankraštiniai dokumentai ir jų vertimai į lietuvių k. iš Žemaitijos žemės teismo knygos, susiję su O. Oginskytės vaikais. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article briefly describes the episode of the Dukes Oginski joining the ranks of the political elite of the Grand Duchy of Lithuania related to the Duke Bogdan Oginski, the chamberlain of Trakai. The main attention is paid to the biography of the Duchess Ona Oginskytė (Oginska), the sister of B. Oginski. At the end of the article there are published two manuscripts from the books of Samogitian land court, connected with the children of O. Oginskytė, and their translations to the Lithuanian language. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30321
Updated:
2022-01-17 11:17:50
Metrics:
Views: 14
Export: