Oginskiai - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų pareigūnai XVI-XVII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oginskiai - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų pareigūnai XVI-XVII a
Alternative Title:
Oginski - the officials of small rural districts of Grand Duchy of Lithuania in the XVI-XVII centuries
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčių mecenatai; Biografijos; Centrinės administracijos pareigūnai; Kunigaikščiai Oginskiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Oginskai; Pareigūnai; Pavietas; Pavietų pareigūnai; Valdų ribos; Biographies; Oginskiai; Patronage in sphere of churches; Small rural district; State positions; Territory of lands; The Duke Oginski Family; The Grand Duchy of Lithuania; The Officials.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Bažnyčia / Church; Biografijos / Biographies; Centrinės administracijos pareigūnai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pareigūnai; Pavietas; Pavietų pareigūnai; Valdų ribos.
EN
Duke Oginski Family; Officials; Oginskiai; Patronage in sphere of churches; Small rural district; State positions; Territory of lands.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje istorinių šaltinių pagrindu aptariama kunigaikščių Oginskių šeimos kilmė, politinė karjera ir, biografistinės analizės būdu, nagrinėjamos priežastys, leidusios šiai giminei tapti viena iš įtakingiausių LDK. Kunigaikščiai Oginskiai per kelis šimtmečius paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje. Pirmąkart Oginskių vardas paminėtas 1555 m. Kunigaikščiais Lietuvoje Oginskiai vadinosi nuo 1547 m., o Lenkijoje − nuo 1628 m. XVII a. Oginskių giminė pasidalijo į kelias šakas, dauguma kurių iki pat XIX a. titulavosi kunigaikščiais. Istorikai XVII a. paskutinįjį ketvirtį laiko Oginskių ekonominės galios viršūne, tiesa, greitai pakirsta vykstant ginčams su Sapiegomis. Oginskių giminės iškilimą nulėmė sėkminga kunigaikščio Motiejaus (Vilniaus tijūno) ir jo palikuonių, ypač Bagdono Marcijono, karjera XVI a. antrojoje pusėje ir XVII a. pradžioje. Po Bagdono Marcijono Oginskio, Trakų pakamario, kuriuo buvo 45 metus (1580-1625 m.), kitų kartų Oginskiai pateko tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės senatorių ir pavietų pareigūnais būdavo tik jaunystėje, „pakeliui“ į aukštesnius valstybės centrinės administracijos pareigūnų postus. Mūsų aptariamo XVII a. pabaigoje Oginskiai valdančiajame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės elite turėjo 6 atstovus – 2 senatorius ir ministrus bei 4 centrinius dignitorius (iki 1697 m. karaliaus elekcijos). Tuo metu jie priskirtini prie įtakingiausių krašto giminių (po Sapiegų) Įdomus tas faktas, kad Oginskiai jau XVII a. pirmojoje pusėje garsėjo kaip bažnytiniai mecenatai.

ENThe article in short reveals biographies of the representatives of the Dukes Oginski family, who had the state positions in the Grand Duchy of Lithuania in XVI-XVII centuries, the territories of their land, patronage in spheres of chapels and churches art. The conclusion is reached that the rise of Oginski Family was determined by the successful career of the Duke Motiejus and his descendants, especially Bogdan Marcjan, in the second half of XVI cent, and the beginning of XVII cent. After the death of Bogdan Marcjan Oginski, who was the chamberlain of Trakai for 45 years (1580-1625), the other Oginski generations got in-between the senators of GDL and could become the officials of small rural districts only in youth, "on the way" to higher positions in the central state administration. In the end of XVII cent. Oginski already had 6 representatives in the ruling GDL elite - 2 senators and ministres and 4 central dignitaries (till the election of the King in 1697). At that time they were attributed to the top families (after Sapiegos). [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30320
Updated:
2022-01-17 11:18:22
Metrics:
Views: 24
Export: