Socialinės partnerystės tinklo, vykdant savižudybių prevenciją, galimybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės partnerystės tinklo, vykdant savižudybių prevenciją, galimybių tyrimas
Alternative Title:
Research on possibilities of social partnership network while doing suicide prevention
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinė partnerystė / Social partnership; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas savižudybių prevencijos socialinės partnerystės tinklo kūrimo poreikis ir galimybės. Teorinėje dalyje pateikiama socialinės partnerystės samprata, išskiriami jos bruožai, tipai, apibūdinami bendradarbiavimo sėkmę lemiantys veiksniai ir aptariama socialinės partnerystės tinklų reikšmė gerinant savižudybių prevenciją. Empirinę tyrimo bazę sudaro organizacijų - esamų ir potencialių tinklo narių - atstovų nuomonių tyrimo duomenys. Tyrimas buvo atliekamas naudojant pusiau struktūruoto interviu metodą. Per tyrimą nustatyta, kad savižudybių prevencijos socialinės partnerystės tinklo kūrimas yra reikšmingas gerinant suicidinę prevenciją. Tyrimo eigoje taip pat išaiškinti motyvatoriai, kurie skatintų įsitraukti į tinklą, partnerystės sėkmę lemiantys veiksniai, organizacijų pozicija, sudarytas konkretaus socialinės partnerystės tinklo modelis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administravimas; Partnerių tinklas; Savižudybių prevencija; Socialinė partnerystė; Tinklo modelis; Administration; Network model; Network of partners; Social partnership; Suicide prevention.

ENThe article deals with the need for and possibilities of creation of social partnership network of suicide prevention. The theoretical part of the article explains social partnership conception, provides its features, types, describes factors determining success of collaboration, discusses the importance of social partnership networks in improving suicide prevention. The empirical research base consists of data of research into opinions of representatives of organizations that are current and would be members of network. The research was carried out using semi-structured interview method. The survey has shown that creation of social partnership network of suicide prevention is meaningful when improving suicide prevention. Furthermore, the empirical research has shown the main reasons that motivate organizations to get involved in the network, factors determining success of partnership, organization‘s position and activness of participating in network activities, also model of concrete network of social partnership was created. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30317
Updated:
2018-12-17 12:52:37
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: