Об изучении речевых практик как способе выработки информационного иммунитета и не только

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Об изучении речевых практик как способе выработки информационного иммунитета и не только
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie informacinio imuniteto ugdymą.. Analizuodama įvairių istorijos periodų rusų kalbėjimo praktikas, autorė parodo, kaip keičiasi kalbėjimo apie tuos pačius visuomeninius įvykius būdai bei aptaria retorines priemones, įtakojančias skaitytojo sąmonę. Tuo pačiu autorė kelia "amžiną klausimą" apie tautinį identiškumą, kaip nacionalinės kalbos, kultūros , istorijos žinojimas formuoja asmens tautinę savimonę. Remdamasi atliktais psicho-lingvistiniais Lietuvos jaunųjų rusų kultūros atstovų kalbos tyrimais, autorė teigia, kad savo kalbos ir istorijos nežinojimas netrukdo jiems jausti save rusais, nes, pasak autorės, jie gyvena valstybėje, kurios diskursai akcentuoja opoziciją "savo-svetimas". Autorė mano, kad nei kalba, nei tautinė savimonė nesudaro bazinių vertybių - svarbiausiai yra asmens gebėjimas nepasiduoti informacijos įtakos poveikiui, netekti savarankiško mąstymo ir dėl to tapti tik politinės arba tautinės idėjos nešiotoju. Autorė mano, kad 20 a. rusų visuomeninės kalbėjimo praktikos tyrimai suteikia galimybę palyginti įvairius kalbėjimo apie tuos pačius dalykus būdus (sąmonės manipuliacijos metodai) ir taip išugdyti "informacinį imunitetą".Reikšminiai žodžiai: Informacinis imunitetas; Identiškumas; The informational immunity; Identity.

ENThrough speech practices the contributor implies a way of speaking on a certain subject, as conditioned by the speaker's ideology. "The informational immunity" is considered as the ability to resist the media pressure, which affects the consciousness in terms of this or that idea. The analysis of Russian speech practices of different social periods allows, on the one hand, to restore "the historic memory", on the other hand, to indicate the possibility of different ways of speaking on the same subject within diverse historic periods. This knowledge allows to realize the ability of the reestablishment of the ideas that change the character of verbalization. [From the publication]

ISBN:
9984763595
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3024
Updated:
2013-04-28 15:45:48
Metrics:
Views: 18
Export: