M. Montessori sistemos taikymas šeimoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Montessori sistemos taikymas šeimoje
Alternative Title:
M. Montessori System at Home
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 137-141
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvoje daug kalbama apie skirtingas ikimokyklinio ugdymo sistemas, tačiau iki šiol mažai žinoma apie ugdymo sistemas tėvams, kurie ugdo savo vaikus namuose. Straipsnyje atskleidžiamos M. Montessori sistemos taikymo namuose galimybės. Tyrimas atliktas 2002 metais. Jo metu pradžioje buvo tirtas 3 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, kurios buvo ugdomos darželyje, o vėliau atliktas eksperimentas su ikimokyklinio amžiaus mergaite ir berniuku, kurie buvo ugdomi namuose. Prieš eksperimentą buvo parengta speciali programa tėvams, kurios pamatą sudarė M. Montessori ugdymo idėjos. Eksperimentu nustatyta, kad tėvai, taikydami M. Montessori ugdymo sistemą namuose, gali išlavinti vaikų sensorikos, sensomotorikos, skaičiavimo, skaitymo, rašymo įgūdžius, o be to ir pasiekti, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas būtų savarankiškas, iniciatyvus ir pan. Tėvai dirbdami pagal šią metodiką turi laikytis tokių reikalavimų: sudaryti palankią dirbtinę aplinką skleistis vaiko individualumui (nedidelėje erdvėje tvarkingai ir estetiškai sudėlioti funkcionalius vaiko atžvilgiu daiktus ir priemones, kurios turi atlikti sensorikos, sensomotrikos, gyvenimiškos veiklos, skaičiavimo, skaitymo bei rašymo įgūdžių plėtotės funkcijas), stengtis tik demokratiškai bendrauti su vaiku, nesiekti visko daryti už jį, bet stebėti, palaikyti savo vaiko veiksmus, siekti, jog vyrautų inspiruota ir tik retkarčiais organizuota veikla, kurios metu vaikas palaipsniui savo tempu lavina sensomotoriką, išmoksta gyvenimiškų darbų, o taip pat susiformuoja skaičiavimo, skaitymo ir rašymo pradmenis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis ugdymas.

ENThese days in Lithuania we hear a lot about different pre-school education systems, but we still do not know anything about educational systems for parents who are upbringing their children at home. This article discloses the findings on the possibilities to apply M. Montessori system at home. Research was carried out in 2002. In the course of it three groups of pre-school children were studied in kindergartens, and experiment with one pre-school girl and one boy was carried out at their home. Before the experiment a special programme for parents, based on the ideas of M. Montessori education system, was prepared. It was determined that, once the parents apply M. Montessori system at home, they are able to educate the child’s skills of sensorics, sensomotorics, calculation, reading and writing and, moreover, stimulate independence, imitativeness of their pre-school child. Applying this methodology, parents must meet the following requirements: establish suitable artificial medium for unfolding child’s individuality (neatly and aesthetically put functional items and means in a small space that should perform the functions for the development of sensory, sensomotorics, daily life, calculation, reading and writing skills), seek only for democratic communication with the child, avoid doing everything for him, but observe his actions, seek for the dominance of inspired and less organised activity when the child gradually and at his own speed develops his sensomotorics, learns daily life activities and also acquires the basics of calculation, reading and writing.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3020
Updated:
2018-12-20 23:00:58
Metrics:
Views: 48    Downloads: 19
Export: