Sovietinę tremtį ir lagerius patyrę lietuvių liaudies muzikantai ir jų muzikavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinę tremtį ir lagerius patyrę lietuvių liaudies muzikantai ir jų muzikavimas
Alternative Title:
Lithuanian folk musicians survived the Soviet exile and their performances
Keywords:
LT
Ansamblinis muzikavimas; Liaudies muzikantai; Lietuviai; Muzikavimas; Muzikos instrumentų meistrai; Sovietiniai lageriai Sibire; Sovietinė tremtis; Tradicinis muzikavimas; Tremtiniai.
EN
Ensemble music; Exile; Folk musicians; Lithuanians; Music instruments' masters; Performances; Soviet camps in Siberia; The Soviet exile; Traditional music.
Summary / Abstract:

LTLietuvių liaudies muzikantų trėmimas, jų muzikavimas sovietinėje tremtyje, lageriuose ir grįžus į Lietuvą – reiškinys, vertas išsamaus mokslinio tyrimo lietuvių tradicinio muzikavimo ir lietuvių kultūros bei tautinio genocido kontekste. Neretai liaudies muzikantai ir įvairaus išsilavinimo muzikantai tremtyje ar lageryje muzikuodavo kartu. Profesionalai ar pusiau profesionalai pamokydavo griežti, taip pat ir iš natų, liaudies muzikantus. Apie vienų muzikantų veiklą žinoma tik iki tremties, kitiems pavyko muzikuoti ir tremtyje, ir grįžus iš jos. Kai kurių muzikantų tremtyje ar lageryje laukė itin rūsčios sąlygos, apie muzikavimą jie būtų galėję tik pasvajoti. Kai kurie liaudies ir kitokio rango muzikantai (paprastai vyresnio amžiaus) tremtyje, lageryje ar net ir kelyje į išsiilgtą Tėvynę mirė ar žuvo. Tik XX a. pabaigoje, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, susidarė palankios sąlygos užrašyti ir kaupti archyvuose bei apibendrinti buvusių tremtinių, politinių kalinių (taip pat ir partizanų) – liaudies muzikantų – atsiminimus, fotografijas, tirti jų instrumentinį repertuarą. Informacijos apie lietuvių tremtinių ir politinių kalinių instrumentinį muzikavimą paskelbta tremtinių ir politinių kalinių (kai kurie jų muzikavo) atsiminimuose, kituose leidiniuose ir etnomuzikologų darbuose, tačiau išsamiau šis muzikavimas iki šiol nebuvo tirtas. Šio straipsnio tikslas – padėti pagrindus platesniems ir gilesniems lietuvių liaudies tremtinių ir politinių kalinių instrumentinio muzikavimo tremtyje ir grįžus iš jos tyrimams.

ENThe exile of Lithuanian folk musicians and prohibition to live after exile in their native land, and for political prisoners - even in Lithuania, were one of the strongest emphases on the Lithuanian traditional music culture. Some folk musicians living in exile died. Lithuanian traditional music accomplished a significant mission in the lives of exiles and political prisoners: it would become relief for them, strengthen Lithuanian self-consciousness and earned respect from other nations. Performances and musical instruments helped musicians survive, get into less places of exile or imprisonment and return to Lithuania. We can maintain that Lithuanian instrumental music at the places of exile and imprisonment was significant in creating a multi-national music culture of those regions. An active musical activity of exiles and political prisoners having returned to Lithuania became a weighty contribution to preserving, fostering and disseminating Lithuanian traditional instrumental music culture. The musicians who endured the exile preserved many various Lithuanian traditional works of instrumental music. We can speak about Novations that are worth researching and those of the repertoire. It is necessary to ac cumulate the exiled musicians' authentic tales revealing their experience. Every page of this history helps us evaluate the number of Lithuanian people died during the exile, the extent to which Lithuanian culture was annihilated, as well as the Lithuanian abilities to resist the circumstances, to survive and preserve their own culture. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30178
Updated:
2019-02-05 19:09:58
Metrics:
Views: 6
Export: