Religious change in Estonia and the Baltic States during the Soviet period in comparative perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Religious change in Estonia and the Baltic States during the Soviet period in comparative perspective
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2003, vol. 34, no. 1, p. 52-73
Keywords:
LT
Baltijos valstybės; Baltijos šalys; Estija; Estijos religinis gyvenimas; Liuteronų bažnyčia; Ortodoksų bažnyčia; Religija; Sovietinis laikotarpis; Sovietų Sąjunga.
EN
Baltic States; Baltic countries; Estonia; Religious changes; Religious life of Estonia; Soviet Union; Soviet period; Sowiet period; The Lutheran Church; The Orthodox Church.
Summary / Abstract:

LTNepriklausomos Estijos Respublikos laikotarpiu 1918–1940 m. Estiją galima buvo pavadinti liuteroniška šalimi, nes ši religija dominavo. 1934 m. 78,2% gyventojų priskyrė save liuteronams, o 18,5% išpažino stačiatikybę, apie 2,6% priskyrė save kitoms konfesijoms ir tikėjimams. Šiame straipsnyje analizuojamas religinio gyvenimo Estijoje pokytis 1940–1991 m. laikotarpiu, kuomet Estija buvo Sovietų Sąjungos dalis. Daugelis vakarų autorių pristatė klaidinančią statistiką , susijusią su religine situacija Estijoje ir kitose Baltijos valstybėse sovietmečiu. Šis tyrimas grindžiamas daugiausiai archyviniais šaltiniais, kuriais mokslininkai negalėjo naudotis iki tol, kol sužlugo Sovietų Sąjunga. Straipsnio autorius pokytį Estijos religiniame gyvenime lygina su kitomis kaimyninėmis Baltijos šalimis. Archyviniai dokumentai atskleidė nepaprastą institucionalizuotos religijos nuosmukį Estijoje sovietiniu laikotarpiu. Ypatingai tai pasakytina apie liuteronų ir ortodoksų Bažnyčias. Lyginant su kitomis Sovietų Sąjungos Respublikomis, o ypač su katalikiška Lietuva, šis nuosmukis buvo labai žymus „liuteroniškose“ Estijoje ir Latvijoje. Straipsnyje autorius taip pat kai kuriais aspektais atlieka Estijos, Latvijos, Lietuvos ir likusios Europos lyginamąją analizę, norėdamas patikrinti iškeltą hipotezę, kad baigiantis sovietų okupacijai, Estijos visuomenė buvo viena labiausiai sekuliarizuotų Europoje (arba tikriausiai labiausiai sekuliarizuota).

ENThe article presents a comparative-historical treatment of the change in the religious life of Estonia from 1940 to 1991, when Estonia was part of the Soviet Union. The article is based largely on documents of the archive of the Estonian commissioner of the Council for the Affairs of Religious Cults of the Soviet Union, documents which were not available to researchers before the collapse of the USSR. Religious change in Estonia has been compared to what happened in the neighbouring Baltic countries. The archival data shows an extraordinary decline of institutionalised religion in Estonia during the Soviet period (especially in the Lutheran and Orthodox Churches). Compared to the other republics of the Soviet Union (especially Catholic Lithuania), this fall was particularly drastic in "Lutheran" Estonia and Latvia. Also, some comparisons are made between Estonia, Latvia, Lithuania, and the rest of Europe, in order to test the author's hypothesis that by the end of the Soviet occupation, Estonian society was among the most highly secularised ones in Europe (or possibly the most secularised). [text from author]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30082
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 66
Export: