Verslumas (entrepreneurship) kūrybinėse industrijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumas (entrepreneurship) kūrybinėse industrijose
Alternative Title:
Entrepreneurship in creative industries
In the Journal:
Santalka: filosofija, komunikacija. 2011, t. 19, Nr. 2, p. 8-16
Keywords:
LT
Inovacijos; Kultūros pasaulis; Kūrybinės industrijos; Meno rinka; Verslas; Verslo inovacijos; Verslumas.
EN
Art markets; Arts markets; Business innovation; Creative industries; Cultural worlds; Entrepreneurscip; Entrepreneurship.
Summary / Abstract:

LTKūrybinių industrijų tema glaudžiai susijusi su meno rinkomis, kuriose taikomi įvairūs tarpininkavimo būdai. Verslumas (entrepreneurship) tradiciniame versle apibūdinamas kaip su rizika susijusi veikla, rinkos sąlygomis įgyvendinanti inovacijas ir skatinanti ekonomikos augimą. Kūrybinės industrijos pasižymi inovacijų gausa, bet jų pripažinimas yra sudėtingesnis, nes priklauso nuo kultūros pasaulio dalyvių susitarimų. Kultūros pasaulis turi savitą socialinę organizaciją, kuri susijusi su tarpininkavimo (taip pat verslumo) tipais. Straipsnyje analizuojamos verslumo sampratos tradiciniame versle ir kūrybinėse industrijose. Aptariami inovacijų ypatumai ir tarpininkavimo (taip pat verslumo) tipai. Daroma išvada, kad tarpininkavimo tipai kūrybinėse industrijose priklauso nuo kultūros pasaulio socialinės organizacijos, o patys tarpininkavimo būdai heterogeniškesni nei tradiciniame versle. [Iš leidinio]

ENCreative industries topic is closely related to the art markets in a variety of mediation forms. Traditional business entrepreneurship is risk-related activities implementing innovations in markets, and generating economic growth. The creative industry area has plenty of innovation, but its acceptance is more complex because of the cultural world’s participants’ agreements. Cultural world has its own social organization, associated with the mediation (including entrepreneurship) types. The article examines the concept of entrepreneurship in the traditional business and creative industries and types of innovation and mediation (including entrepreneurship). The conclusion is that types of intermediary in creative industries depend on the cultural world’s social organization, and forms of mediation are more heterogeneous than in the traditional business. [From the publication]

ISSN:
2029-6320; 2029-6339
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29997
Updated:
2018-12-17 13:00:45
Metrics:
Views: 25    Downloads: 15
Export: