Kvantinės estetikos refleksija Algio Mickūno kosmoso filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kvantinės estetikos refleksija Algio Mickūno kosmoso filosofijoje
Alternative Title:
Reflection of quantum aesthetics in Algis Mickūnas cosmic philosophy
In the Journal:
Santalka: filosofija, komunikacija. 2011, t. 19, Nr. 1, p. 17-27
Keywords:
LT
Amžinojo sugrįžimo ratas; Antropija; Dinaminiai laukai; Kosmoso filosofija; Kvantinė estetika; Morfogeniniai laukai.
EN
Anthropy; Cosmic philosophy; Dynamic fields; Eternal recurrence; Morphogenetic fields; Quantum aesthetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas XX a. pabaigoje susiformavęs „kvantinės estetikos“ fenomenas Algio Mickūno kosmoso filosofijos kontekste. Estetikos pradininkas yra ispanų novelistas Gregorio Moralesas. Tyrimas padalintas į dvi dalis – pirmojoje pristatomi kvantinės estetikos principai, estetikos teorijos santykis su kvantinės mechanikos, fizikos bei kitų mokslų teorijomis. Taip pat tyrinėjamas „naujosios“ estetikos principų santykis su „New Age“ judėjimais. Antrojoje dalyje kvantinė grožio teorija reflektuojama neperžengiant Algio Mickūno fenomenologinės kosmoso filosofijos ribų. Parodoma, kad A. Mickūno kosmoso filosofijoje išplėtoti „amžinojo sugrįžimo“, „kūniškos sąmonės“, „kosminio šokio“ ir „dinaminio lauko“ fenomenai teigiamai reflektuoja daugumą svarbių kvantinės estetikos principų. Todėl A. Mickūnas teigia, kad „kvantinė estetika“ neabejotinai yra „įtraukta į intensyviai ir dimensiškai ritmiško, cikliško ir nuotaikingo pasaulio kompoziciją“. [Iš leidinio]

ENQuantum Aesthetics phenomenon was formed in Spain, at the end of the twentieth centure. The paper analyzes this movement in the context of Algis Mickūnas phenomenological cosmic philosophy. Movement initiator is a Spanish novelist Gregorio Morales. The study is divided into two parts: the first part presents aesthetic principles of the quantum, relationship between new aesthetics and theories of quantum mechanics, physics and other sciences. The paper also examines the similarities of quantum aesthetics and New Age movements. The second part presents cosmic – phenomenological reflection of quantum theory of beauty. Mickūnas philosophical position combines theory of "eternal recurrence", "the bodily nature of consciousness", "the cosmic dance", theory of "dynamic fields" and quantum approach to aesthetics and the Universe. Summa Summarum he writes that "the conception of quantum aesthetics is involved in the composition of the rhythmic, cyclical and mood dimensioned and tensed world". [From the publication]

ISSN:
2029-6320; 2029-6339
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29954
Updated:
2018-12-17 13:00:39
Metrics:
Views: 8
Export: