Medinės architektūros tradicija- Lietuvos ir Suomijos patirties paralelės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medinės architektūros tradicija- Lietuvos ir Suomijos patirties paralelės
Alternative Title:
Tradition of wooden architecture - parallels between Lithuanian and Finnish exeption
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2011, t. 3, Nr. 3, p. 77-85
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTLietuvos architektai jau nuo XX a. pradžios domisi Suomijos architektūra. Straipsnyje analizuojama siauresnė – medinės architektūros kūrybos sritis. Kaip tradicijos pagrindas aptariami kai kurie istorinės medinės architektūros ypatumai Lietuvoje ir Suomijoje. Konkrečiais pavyzdžiais iliustruojami abiejų šalių medinės istorinės architektūros estetiniai, konstruktyviniai ir funkciniai sutapimai bei raidos panašumai. Pastebimi tokie Suomijos istorinės medinės architektūros savitumai, kaip šios šalies šiaurinės dalies statiniai, mūrinę architektūrą imituojantys mediniai pastatai bei dabartinė istorinių medinių pastatų apsauga. Tradicijos tęstinumo apraiškų ieškoma analizuojant šiuolaikinę medinę architektūrą. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio vidurio Lietuvoje ir Suomijoje realizuoti objektai ženklina medinės architektūros tradicijos atgimimą, kuris reiškiasi įvairiomis estetinėmis ir konstrukcinėmis formomis, kuriose medis tampa sudėtine ar pagrindine statybos medžiaga, lemiančia pastato meninę išraišką. Išskiriami abiejų šalių aplinkoje dominuojantys statiniai, kurių architektūroje medžio panaudojimas yra įtaigiai paskleidžiama informacija visuomenei apie medžiagos pritaikymo universalumą, jos estetines ir semantines galimybes. [Iš leidinio]Akcentuojama, jog daugiausia ir geriausiai vertinamų medinės architektūros tradicijos apraiškų šiuolaikinėje Lietuvos ir Suomijos architektūroje yra tarp mažesnio tūrio objektų, tokių kaip gyvenamieji namai, nedideli visuomeniniai pastatai. Suomijoje pastebimas dažnesnis medinių konstrukcijų naudojimas, naujų medinės architektūros tradicijos interpretavimo būdų paieška estetiniuose sprendimuose bei medinės architektūros mokymo procesas, kurio metu sukurti ir viešosiose erdvėse pastatyti objektai prisideda prie architektūros tradicijos atgaivinimo ir populiarinimo visuomenėje. Atkreipiamas dėmesys į atskiras medinės architektūros apraiškas Suomijoje, kurios gali būti orientyru kuriant medinę architektūrą Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Interpretacija; Istorinis; Medinė architektūra; Suomija (Finland); Tradicinis; Tęstinumas; Šiuolaikinis; Contemporary; Finland; Historical; Interpretation; Lithuania; Succession; Traditional; Wooden architecture.

ENLithuanian architects are interested in Finnish architecture from the beginning of the 20th century. Wooden architecture as the narrower field of creation is analyzed in this article. There are discussed some peculiarities of historical wooden architecture as base of the tradition in Lithuania and Finland. Specific examples illustrate aesthetical, constructional, functional congruencies and development similarities in historical wooden architecture of the both countries. Author is looking for the succession of the tradition in the various examples of contemporary architecture. In the last decade of the twentieth century it is possible to find more objects of wooden architecture and it is the sign of the tradition regeneration in Lithuania and Finland. These objects have various aesthetical and structural forms, in which architecture, wood is the main or integral constructional material and serves for the main artistic expression. There are often used wooden structures in the new buildings and architects are searching for the new interpretations in tradition of wooden architecture in Finland. […]. Also there are many smaller size wooden buildings like houses or public buildings which are considered to be positive in Lithuania and Finland. There are often used wooden structures in the new buildings, architects are searching for the new interpretations of traditional wooden architecture in Finland. A big attention is paid to a teaching process about this material in universities of Finland. Author notices some separate manifestations of wooden architecture in Finland which can be as a guide for creation of wooden architecture in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29854
Updated:
2018-12-17 13:00:21
Metrics:
Views: 36    Downloads: 14
Export: