Buhalterinės apskaitos bakalaurų studijos Vilniaus universitete

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buhalterinės apskaitos bakalaurų studijos Vilniaus universitete
Alternative Title:
Bachelor Studies of Accounting at Vilnius University
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Apskaita / Accounting; Auditas / Audit; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama buhalterinės apskaitos specialistų rengimas, programos bei tikslai Vilniaus universitete. Autorius pažymi, kad Vilniaus universitetas turi didelę patirtį rengiant šiuos specialistus. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo parengta per 3777 aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo kritiškai įvertintos ir patobulintos mokymo programos ir nuo 1992 metų pradėti rengti buhalterinės apskaitos specialybės bakalaurai. Apskaitos ir audito katedra kelia tikslą parengti aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistus:1) tenkinančius valstybės poreikius; 2) galinčius dirbti konkurencingos rinkos sąlygomis; 3) gebamčius apskaityti įmonių finansinius ir ūkinius procesus bei rezultatus; 4) tenkinančius darbdavių interesus; 5) atitinkančius studentų poreikius ir galimybes. Neabejotina, kad buhalterinės apskaitos reikšmė bei auštos kvalifikacijos buhalterių rengimo vaidmuo didės ir ateityje, ypač integruojantis į labai išvystyą ir konkurencingą ES rinką. Rengiant buhalterinės apskaitos specialistus keliamas tikslas ne tik perteikti žinias ir įgūdžius, bet ir universiteto dvasią, kultūrą, istoriją, teisingumo ir solidarumo idėjas, ugdyti naują mąstyseną ir požiūrį į visuomenės vertybes, globalizacijos procesus.Reikšminiai žodžiai: Apskaita ir auditas; Studijos; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Accounting and auditing; Study.

ENThe article analyzes the preparation of accounting specialists, programmes and objectives at Vilnius University. The author notes that Vilnius University maintains big experience in preparation of such specialists. Until the restoration of Lithuania's independence, over 3,777 highly-qualified accounting specialists were prepared. After the restoration of Lithuania’s independence, the education programmes were critically evaluated and improved, and from 1992 the bachelors of accounting specialty were started to be prepared. The purpose of Accounting and Auditing Department is to prepare highly-qualified accounting specialists: 1) satisfying the needs of the state; 2) able to work under the conditions of competitive market; 3) able to account the financial and economic processes and results of enterprises; 4) satisfying the interests of employers; 5) corresponding to the needs and possibilities of students. Undoubtedly, the significance of accounting and the role of preparation of highly-qualified accountants will increase in the future, especially in the process of integrating into well-developed and competitive EU market. While preparing the accounting specialists, the objective is not only to convey knowledge and skills, but also the spirit, culture, history, ideas of justice and solidarity of the University, to nurture new mindset and attitude towards the values of the society and globalization processes.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/298
Updated:
2013-04-28 15:15:26
Metrics:
Views: 18
Export: