Особенности употребления зоонимов во фразеологии русского языка в сопоставлении с литовским

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Особенности употребления зоонимов во фразеологии русского языка в сопоставлении с литовским
Alternative Title:
  • Peculiarities of Usage of Zoonyms in Phraseology of the Russian Language in Comparison with the Lithuanian Language
  • Zoonimų vartojimo ypatybės rusų ir lietuvių kalbų frazeologijoje
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 258-263
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Liaudies kultūra / Folk culture; Rusų kalba / Russian language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTŠio komparatyvistinio tyrimo objektas yra frazeologiniai junginiai, savo struktūroje turintys zoonimus. Tokie junginiai nagrinėjami dviejose – rusų ir lietuvių – kalbose. Paradigmiškai zoonimai, kaip komponentai, tampantys frazeologinių junginių dalimi, gali būti priskiriami vienai iš šešių teminių grupių. Šios teminės grupės sudarytos pagal įvardijamo gyvūno priklausomybę tam tikrai „temai“, kuri dažniausiai atspindi gyvūno klasę. Jos yra tokios: 1) naminiai gyvūnai, 2) laukiniai gyvūnai (žvėrys), 3) paukščiai, 4) vabzdžiai, 5) žuvys, 6) ropliai. Grupei „paukščiai“ tiek lietuvių, tiek rusų kalbose galima priskirti daugiausia zoonimų vartojimo frazeologiniuose junginiuose atvejų. Mažiausia grupė rusų kalboje yra „ropliai“, tuo tarpu lietuviai rečiausiai naudoja „žuvų“ grupės junginius. Rusų ir lietuvių kalbų zoonimų komparatyvistinė analizė buvo atliekama taip pat tiriant atskirų gyvūnų įvardijimų dažnumą vienos ir kitos kalbos frazeologizmuose. Buvo lyginamas konkrečių zoonimų vartojimas. Dažniausiai pasitaikantis zoonimas rusų frazeologijoje – собака (liet. šuo), lietuvių – ožys. Yra ir zoonimų, kurių vartojimo dažnumas sutampa abiejose kalbose – tai vilkas (волк) ir višta (курица). Frazeologizmai, turintys sudėtyje zoonimus, abiejose kalbose verčia galvoti, jog yra panašios ir bendrosios idėjos. Zoonimais išreikšti įvaizdžiai, vertinimai, pastebėjimai tiek lietuvių, tiek rusų frazeologijoje itin dažnai identiškai sutampa. Jų vartojimas yra grįstas vieninga sistema, kurios principai abiejose kalbose yra panašūs.Reikšminiai žodžiai: Frazeologizmai; Zoonimai; Dažnumo rangas; Etnokultūrinė specifika; Phraseological unit; Zoonym; Frequency range; Ethnocultural particularity.

ENThe subjects of comparative research are phraseological units which have zoonyms in their structure, both in the Russian and Lithuanian languages. On the paradigmatic level zoonyms components of phraseological units are attributed to the following 6 thematic groups: domestic animals; wild animals; birds; insects; fish; and reptiles. The group Birds is the most numerous both in the Russian and Lithuanian languages. The most unproductive group in the Russian language is Reptiles, and in the Lithuanian language – Fish. A comparative analysis of zoonyms of the Russian and Lithuanian languages has been carried out from the point of view of their frequency. The most frequent zoonym in Russian phraseology is собака (EN dog) and in Lithuanian – ožys (EN goat). There are zoonyms whose frequency is the same in both languages – these are vilkas (волк) (EN wolf) and višta (курица) (EN hen). Content of images of most zoonyms in phraseological units of both the Russian and Lithuanian languages i based on the common idea. Phraseological units which contain zoonyms in their structure present an identical system of images which is determined by common, universal observations, experience and analogical evaluation of phenomena of reality as well.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2974
Updated:
2013-04-28 15:45:16
Metrics:
Views: 24
Export: