Integration of sustainable development principles into the balanced scorecard

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integration of sustainable development principles into the balanced scorecard
Alternative Title:
Darnaus vystymosi principų integravimas į subalansuotų rodiklių sistemą
In the Journal:
Intelektinė ekonomika . 2011, Nr. 3(11), p. 460-476
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnios plėtros principai ir strategijos; Organizacijos strategija; Subalansuotų rodiklių pokyčių matavimai
EN
Balanced scorecard performance management; Balanced scorecard performance measurement; Organizational strategy; Principles and strategies of sustainable development
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos apibendrintos darnaus vystymosi principų integracijos į subalansuotų rodiklių sistemą galimybės. Aptariami Lietuvos darnaus vystymosi principai, darnaus vystymosi nauda organizacijai, analizuojamas organizacijos transformavimo į darnią organizaciją procesas, apibendrinama darnaus vystymosi strategijų integracija į subalansuotų darnaus vystymosi rodiklių sistemą, jų įgyvendinimo problemos. Siūloma subalansuotų rodiklių matavimo sistemą transformuojant į subalansuotų darnaus vystymosi rodiklių sistemą papildyti dviem rodikliais: visuomenės bei darbuotojų pasitenkinimo perspektyvomis. Tai rodytų didesnį dėmesį socialiniams klausimams tiek organizacijos viduje, tiek aplinkoje, kurioje organizacija vykdo savo veiklą [Iš leidinio]

ENPaper presents summary of possibilities for integrating sustainable development principles into the balanced scorecard. Principles of sustainable development in Lithuania and benefits stemming from sustainable development for organizations are discussed, process of transforming organization into a sustainable one is analyzed, integration of sustainable development strategies into the balanced scorecard is summarized, and related issues are explored. Transformation of balanced scorecard into the balanced scorecard of sustainable development is suggested to include and introduce two additional indices, namely perspectives of society and employee satisfaction, indicating an additional focus on dealing with social issues both within the organization and in its external environment where organization operates. The research was based on the case of Telecommunication Company to determine the main strategic goals between balanced scorecard of sustainable development model elements [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29734
Updated:
2020-09-21 21:35:03
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: